تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران
پاینده ایران » زنده باد آزادی » جاوید ایران زمین
تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان

آیا میدانستید 2

دوشنبه 22 تیر 1388

نویسنده: اهورا مزدا | طبقه بندی:دانستنی های تاریخی ایران، 

آیا میدانید : اولین ارتش سواره در دنیا توسط سام ایرانی اختراع شد با 115 سرباز
آیا میدانید : اولین مردمانی كه حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان
بودند
آیا میدانید : اولین مردمانی كه شیشه را كشف كردند و از آن برای منازل استفاده كردند ایراینان بودند
آیا میدانید : اولین مردمانی كه زغال سنگ را كشف كردند ایرانیان بودند
آیا میدانید : اولین مردمانی كه مقیاس سنجش اجسام را كشف كرد ایرانیان بودند
آیا میدانید : اولین مردمانی كه به كرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند
آیا میدانید : اولین مردمانی كه پا به قاره آمریكا گذاشتند ایراینان و ارتش داریوش بوده است و
كریستف كلب و واسكودوگاما بر اثر خواندن كتابهای ایرانی كه در كتابخانه واتیكان بوده به فكر قاره
پیمایی افتاده اند
آیا میدانید : كلمه شاهراه از راهی كه كورش بین سارد پایتخت كارون و پاسارگاد احداث كرد گرفته
شده

آیا میدانید : ابوریحان بیرونی به چرخش زمین پی برده بود واین گالیله نبوده است كه نخستین بار به
چرخش زمین اشاره كرده است .
آیا میدانید : كورش بزرگ در شوروی سابق شهری ساخت به نام كورپولیس كه خجند امروزی نام دارد
آیا میدانید : كورش بزرگ پس از فتح بابل به معبد مردوك رفت و برای ادای احترام به بابلی ها به
خدای آنان ستایش كرد و در همان معبد كه بیش از 1000 متر بلندی داشت برای اثبات حسن نیت خود
به آنان تاج گذاری كرد
آیا میدانید : اولین هنرستان فنی و حرفه ای در ایران توسط كورش بزرگ در شوش جهت تعلیم فن و
هنر ساخته شد
آیا میدانید : دیوار چین با بهره گیری از دیواری كه كورش در شمال ایران در سال 544 قبل از میلاد
به نام دادار اورمزد
WWW.persiahistory.org
ساخت ، ساخته شد
آیا میدانید : اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و كشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس
بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را كورش كبیر در ایران پایه گذاری كرد
آیا میدانید : كمبوجبه فرزند كورش بدلیل كشته شدن 12 ایرانی در مصر و به جای عذر خواهی فرعون
مصر از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود و به همین دلیل كمبوجیه با 250 هزار سرباز ایرانی
در روز 42 از آغاز بهار 525 قبل از میلاد به مصر حمله كرد و كل مصر را تصرف كرد و بدلیل آمدن
قحطی در مصر مقداری بسیار زیادی غله وارد مصر كرد . اكنون در مصر یك نقاشی دیواری وجود دارد
كه كمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان میدهد . و به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل
نكرد و بی احترامی به آنان ننمود
آیا میدانید : داریوش بزرگ طرح تعلمیات عمومی و سوادآموزی را اجباری و به صورت كاملا رایگان
بنیان گذاشت كه به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بداند كه به همین مناسبت خط
آرامی یا فنیقی را جایگذین خط میخی كرد كه بعدها خط پهلوی نام گرفت . ( داریوش به حق متعلق به
زمان خود نبود و 2000 سال جلو تر از خود می اندیشید )
519 قبل از میلاد نقشه ساخت پرسپولیس را – آیا میدانید : داریوش بزرگ در پایئز و زمستان 518
طراحی كرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با كمك چندین تن از معماران مصری بروی كاغد
آورد
آیا میدانید : داریوش بزرگ بعد از تصرف بابل 25 هزار یهودی برده را كه در آن شهر بر زیر یوق
بردگی شاه بابل بود آزاد كرد
آیا میدانید : داریوش در سال دهم پادشاهی خود شاهرای بزرگ كورش را به اتمام رساند و جاده
سراسری آسیا را احداث كرد كه از خراسان به مغرب چین میرفت كه بعدها جاده ابریشم نام گرفت
آیا میدانید : اولین بار پرسپولیس به دستور داریوش بزرگ به صورت ماكت ساخته شد تا از بزرگترین
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
كاخ آسیا شبیه سازی شده باشد كه فقط ماكت كاخ پرسپولیس 3 سال طول كشید و كل ساخت كاخ ۶۵
سال به طول انجامید
آیا میدانید : داریوش بزرگ برای ساخت كاخ پرسپولیس كه نمایشگاه هنر آسیا بوده 25 هزار كارگر به
صورت 10 ساعت در تابستان و 8 ساعت در زمستان به كار گماشته بود و به هر استادكار هر 5 روز یكبار
یك سكه طلا ( داریك ) می داده و به هر خانواده از كارگران به غیر از مزد آنها روزانه 250 گرم گوشت
همراه با روغن – كره – عسل و پنیر میداده است و هر 10 روز یكبار استراحت داشتند
آیا میدانید : داریوش بزرگ در هر سال برای ساخت كاخ به كارگران بیش از نیم میلیون طلا مزد می
داده است كه به گفته مورخان گران ترین كاخ دنیا محسوب میشده . این در حالی است كه در همان زمان
در مصر كارگران به بیگاری مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد كه با شلاق همراه بوده است
آیا میدانید : تقویم كنونی ( ماه 30 روز ) به دستور داریوش پایه گذاری شد و او هیاتی را برای اصلاح
تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی “دنی تون” بسیج كرده بود . بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول
و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای 5 عید مذهبی و 31 روز تعطیلی رسمی كه یكی از آنها
نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است
آیا میدانید : داریوش بزرگ پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گذاری كرد و به مناسبت آن تمام
جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از
سرزمین پارس دفاع كنند
آیا میدانید : كمبوجیه فرزند كورش بزرگ یكی از ستخت گیر ترین پادشاهان تاریخ ایران در راه اجرای
عدالت و قانون بوده است . یك نمونه بارز آن كه مورخین بارها از آن یاد كرده اند ریشه كن كردن
رشوه گیری در دولت شاهنشاهی او بود . وی شخصی را كه از مقامات دولتی ایران بود و خبر رسید از
مردم رشوه گرفته است را پوست بدنش را كند و آنرا پر از كاه كرد و در دروازه اصلی شهر آویزان
كرد و پسر همان شخص را به جای پدر نشاند و به او گفت كه هر زمان شیطان خواست كه تو را فریب
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
دهد عاقبت رشوه گیری پدرت را ببین و از این كار دوری كن .
آیا میدانید : داریوش بزرگ برای اولین بار در ایران وزارت راه – وزارت آب – سازمان املاك –
سازمان پست و تلگراف ( چاپارخانه ) را بنیان نهاد
آیا میدانید : اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد
آیا میدانید : نخستین سروده جهان متعلق به ایرانیان است . گاتهای زرتشت كه سروده های پند آموز
زرتشت است به عنوان نخستین اشعار جهانی برگزیده شده است . در ایران پیش از اسلام موسیقی نقشی
بسیار مهم در زندگی مردم ایران داشت به طوریكه در نبرد "ایسوس" و شكست شاهنشاه داریوش سوم
هخامنشی و آتش كشیده شدن ایران به دست اسكندر گجستك 320 نوازنده و موسیقیدان زن ایرانی
اسیر وی شد . یا شاهنشاهی بهرام گور و آوردن دهها موسیقیدان و نوازنده از هند به ایران و پخش
كردن آن افراد در شهرهای ایران برای شاد كردن مردمان ایرا ن . یا موسیقیدان مشهور شاهنشاه
خسروپرویز باربد - نكیسا و بامشاد . همه این اصول به ریشه دین بهی ( زرتشت ) باز میگشت كه فرمان
به شاد بودن مردمان داده بود . در كارنامه شاهنشاه اردشیر پاپكان در 1800 سال پیش اسامی سازهای
ایرانی رایج در بین مردمان ایران به این ترتیب آمده است : عود معمولی ( تار ) رود هندی – بربط –
چنگ – تبیره ( طنبور ) – سه تار عود سه تار – زنگ – نای – قره نی – سنتور – نقاره – طبل – تنبك –
سنج – چنگ بادی – شینك . ولی پس از اسلام موسیقی و ساز و شادی حرام و گناه اعلام شد !
آیا میدانید : داریوش بزرگ برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان كه جزوی از ایران بوده سدی
عظیم بروی رود سند بنا نهاد
آیا میدانید : داریوش در سال 521 قبل از میلاد فرمان داد : من عدالت را دوست دارم ، از گناه متنفرم
و از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خشنود نیستم
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
آیا میدانید : در دوره شاهنشاهی اشكانیان برق و باطری برای نخستین بار در جهان كشف شده بود . این
باطری از دل خاكهای بغداد كه قلمرو پادشاهی ایران بود و توسط ایرانیان ساخته شده بود در سال 1938
توسط كونیگ آلمانی بدست آمد و به ثبت رسید و هم اكنون در موزه بغداد نگهداری میشود .
آیا میدانید : ساختمانهای ضد زلزله در عصر هخامنشیان پایه گذاری شده است . بناهای ساخته شده در
2500 سال پیش در مجتمع پاسارگارد تحمل زلزله با شدت 7 ریشتر را دارند.این بنا ها بر روی دو پی
قراردارند كه پی اول از سنگ و ملات و ساروج بوده و پی دوم فقط از سنگ می باشد كه بر روی پی اول
می لغزد و به این ترتیب می تواند در برابر زلزله مقاومت كند .این شیوه جز جدیدترین تكنولوژی سازه
می باشد كه در دنیا انجام می شود و ایرانیان در زمان هخامنشیان به آن پی برده بودند و چقدر اسفناك
است كه پس از 2500 سال در این كشور زلزله 5 ریشتری باعث مرگ 40000 ایرانی می شود. همانطور
كه آگاه هستید ایران در خط زلزله خیز جهان قرار دارد و بناهای پرسپولیس و پاسارگاد كه از 2500 سال
پیش تاكنون باقی مانده است گوای این سند است
آیا میدانید : سنتی كه امروزه امریكایی ها و اروپایی ها قبل از صرف غذا برای نیایش خداوند دارند در
2000 سال پیش ایران اجرا می شده است . گوشه ای از كارنامه درخشان شاهنشاه اردشیر پاپكان : { روزی
اردشیر از نخچیر گرسنه و تشنه اندر خانه آمد . سپس واج ( دعای قبل از غذا ) خواند و كنیزك آن زهر
با پست ( نوعی شربت ) و شكر گمیخته ( آمیخته ) بدست اردشیر داد }
آیا میدانید : سیستم اداره كشور به صورت پادشاهی برای نخستین بار در جهان توسط ایران پایه گذاری
شده است . این سیستم هم اكنون در كشورهای پیشرفته ای از قبیل : انگلستان - سوئد - اسپانیا - تایلند –
ژاپن - دانمارك - بلژیك - لوكزامبورگ - هلند - نروژ - استرالیا و . . . اجرا میشود در بیش از 6000 سال
پیش توسط كیومرث ها و جمشید ها و هوشنگ ها اجرا و بنیان نهاده شد . به صورتی كه جمشید شاه تمام
مردان روحانی و مذهبی را به قشر راهنمای مردم تبدیل كرد و اجازه ورود آنان به مسائل داخلی جامعه
را نداد و به آنان مكانی در خارج از شهر داد تا به ارشاد دینی مردم بپردازند سپس خود در راس كشور
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
بر اریكه شاهنشاهی نشست . آثار به ثبت رسیده شده در مسجد سلیمان خوزستان ( مربوط به هوشنگ
شاه ) یكی از افتخارات دیرینه ایران دارد . نمونه ای از اقدامات پادشاهان 6000 سال پیش ایران :
هوشنگ شاه دارای انجمن پادشاهای و رایزنی حكومتی بود است
هوشنگ شاه سپاهی نظامی برای دفاع از ایران تشكیل داد
هوشنگ شاه جشن سده را كه جشن ملی بود و هم اكنون هم وجود دارد را بنا نهاد و آنرا جشن شادی
برای شكف آتش برای اولین بار در دنیا نام نهاد
هوشنگ شاه در طول چهل سال پادشاهی خود بر هفت كشور تسلط داشت و آن كشورها را تحت حمایت
ایران قرار داد
بعد از وی جمشید شاه بر تخت نشست و ذوب فلزات و نرم كردن آهن را آغاز كرد و از آن ابزار آلات
جنگی و دفاعی ساخت
جمشید شاه با آب و خاك و آهك و . . . خشت و ساروج ساخت و از آن ها گرمابه و . . . ساخت
آیا میدانید : كلمه تخت جمشید واقعی نیست و تنها یك نام برای محفوظ ماندن كاخهای داریوش بزرگ
است تا از دست ویرانگر سپاه اسلام به دور بماند . تخت جمشید در لغت به معنی محل تاجگذری و تخت
شاهنشاهی جمشید شاه پیشدادی كه به مقام والایی مهر ایزدی رسیده بود و در نزد جهان آن روزگار در
6000 سال پیش ارزش و مقام بزرگی داشته است . به همین دلیل كاخ های داریوش بزرگ نام حقیقی
اش شهر پارسه است و یونانی ها آن را پرسپولیس نامیدند به معنی پرس = پارسه - پارس + پولیس =
شهر و در كل به معنی شهر پارسه نامیدند و تخت جمشید تنها یك نام رویایی است كه پس از ورود اسلام
به ایران روی آن گذاشته شد تا سپاه ویرانگر اسلام آنرا مورد هجوم قرار ندهد . همانطور كه آرامگاه
كورش بزرگ را ایرانیان تغییر نام دادند و نام مقبره مادر سلیمان را روی آن گذاشتند . یا نمونه دیگر
تخت سلیمان كه هیچ مفهوم تاریخی ندارد و در اصل آتشكده آذرگشنسب نام داشته و تنها برای محفوظ
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
ماندن این مكانها از دست اعراب بدوی و شتر سوار مردم باهوش ایران نام این مكانهای ارزشمند را تغییر
دادند
آیا میدانید : تاریخچه نام سرزمینهای آذربایجان ما برگرفته شده از سنت نیك زرتشت گرامی است .
این نام از زبان پهلوی گرفته شده است و در حقیقت آتروپاتان بوده است . به چم ( معنی ) نگهدارنده
آتش . به مرور زمام آن تغیراتی گرفت و آذرآبادگان شد و هم اكنون آذربایجان
آیا میدانید : پرچم كشور تركیه كنونی برگفته شده از آیین میترایی سرزمین ایران است . رنگ سرخ و
ماه آن به گفته مورخان بیرق شناس همان آیین میترایی و مهر و خورشید است . این كشور تا قبل از
یورش سپاه اسلام یكی از شهرهای كوچك ایران بوده است و فرهنگ و سنت مردمانش بسیار برگرفته
شده از سنتهای ایرانی است .
آیا میدانید : شهر فیروز آباد كنونی در استان فارس همان اردشیرخره - شهر بنا شده توسط شاهنشاه
ارشیر ساسانی است .
آیا میدانید : امپراتوری شاهنشاهی اشكانیان در اواخر حكومتش به بیش از 240 كشور و حكومت مستقل
تقسیم شده بود و ایران تجزیه شده بود و این اردشیر پاپكان بود كه باردیگر ایران را از نابودی حتمی
نجات داد و همه شهرهای تجزیه شده را گردهم در آورد و امپراتوری ساسانی را بنا نمود كه برگرفته از
تمدن كهن پارس بود
آیا میدانید : پایتخت كشور از دست رفته ایرانی - آذربایجان - كه باكو نام دارد ریشه تاریخی نامگذاری
اش از باگوان - باگاوان - بادكوبه - پهلوی ایرانی گرفته شده است . این واژه در پارسی باستان به چم (
معنی ) سرزمین خدایان بوده است كه پس از یورش سپاه اسلام تغییر لغتی پیدا نمود و باكویه نامیده شد
آیا میدانید : پایتخت عراق كنونی كه بغداد نامیده میشود واژهای كاملا ایرانی است و این شهر پایتخت
ایران بوده است ( تیسفون ) . بغداد به معنی بغ + داد به چم ( معنی ) داده شده از طرف خداوند . در
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
تاریخ ایران باستان آمده است كه در این شهر شاهنشاه انوشه روان هفته ای یكبار دادگستری مینموده و
داد مظلومان را بررسی میكرده است
آیا میدانید : شاهنشاه شاهپور ساسانی در كنار كاخ پرسپولیس ( تخت جمشید ) رفت و نیاكان خود را
ستایش كرد . وی نخست یزدان پاك را ستایش كرد - سپس نیای خود را ستایش كرد - سپس
شاهنشاهانی كه پرسپولیس را ساختند ( داریوش و خشیارشا ) را ستایش كرد و برای آنان از خداوند طلب
آمرزش نمود و در نهایت در كنار این بنای باشكوه ایرانی شراب نوشید .
آیا میدانید : بسیار از آیین های دین مسیحیت برگرفته شده از آیین میترایی ایرانی است كه در هفت
هزار سال پیش در سرزمین مقدس ایران بوجود آمده است . حتی اسامی روزهای آنان نیز ریشه ای
ایرانی دارد . مانند : دوشنبه ( مه شید ایرانی ) = ماندی یا شنبه ( كیوان شید = ساتورن ایرانی ) =
ساتوردی و یا یكشنبه ( مهرشید ایرانی ) = ساندی كه همان روزی است كه كنستانیتن در سال سیصد و
بیست و یك میلادی آنرا تعطیل رسمی و روز جهانی مهر اعلام نمود
آیا میدانید : كشور تركستان كنونی همان توران باستانی است و در زمانهای شاهنشاهی كیانی و
پیشدادی سالها با ایران جنگیدند . سپس با به قدرت رسیدن شاهنشاهی هخامنشی و اشكانی و ساسانی یكی
از شهرهای كوچك ایران شد .
آیا میدانید : شاهنشاه كمبوجیه فرزند كورش بزرگ در نخستین اقدام بعد از نشستن بر اریكه
شاهنشاهی آسیا به مدت 3 سال تمام خدمات نظامی ( سربازی ) و مالیات ها را برای مردمان كشورهای
تحت كنترل ایران بخشید . به طوری كه هرودوت مینویسد پس از مرگ وی با اینكه مشكل روحی پیدا
كرده بود ولی تمام كشورهای آسیا برای وی گریستند .
آیا میدانید : واژه پاردایز در زبان انگلیسی از باغهای سلطنتی كورش بزرگ گرفته شده است . كورش
در پایتخت امپراتوری خود باغهای عظیمی را بنا نهاد كه آنها را پردیس نام نهاده بود و به مرور زمان آن
به پارادایز انگلیسی تبدیل شد .
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
آیا میدانید : پس از یورش سپاه اسلام به ایران مردمان بهدین ایران زمین را "گبر" خوانده شدند . گبر
واژه ای است از پهلوی به چم ( معنی ) مرد و در كردی و بلوچی نیز همین معنا را دارد . ولی اعراب به
زرتشتیان ایران واژه گبر دادند به چم كافر . از دیگر نامهایی كه به ایرانیان نسبت دادند واژه مجوس بود
كه گرفته شده از مگوش در زبان پهلوی به چم ( معنی ) مغ و پیشوای دینی زرتشتی است . ولی سپاه اسلام
مجوس را به معنی پیروان كافر و آتش پرست به ایرانیان یكتا پرست نسبت دادند . از دیگر واژه هایی كه
اعراب وحشی بر مردمان پاك ایران نام نهادند واژه عجم بوده است . به طوری كه علی بن ابی طالب در
خطبه ای به مردم میگوید : سلام بر شما مردمان كوفه كه شما شوكت عجمان را از بین بردید ( تاریخ
. ( طبری - جلد 6 - ص 2208
آیا میدانید : گویشهای كهن ایرانی هنوز زنده هستند . آذری های ایرانی در گذشته به پهلوی تاتی سخن
میگفته اند . تالشی ها نیز بسیاری از واژه هایشان پهلوی می باشد . شهری در كردستان ایران به نام
اورامان وجود دارد كه هنوز به اوستایی سخن می گویند . لرهای ایرانی گویششان از كهن ترین واژه های
اصیل ایرانی تشكیل شده است .
آیا میدانید : در كتاب مشهور مقدمه ابن خلدون - صفحه 567 شرح یورش سپاه امام حسین به ایران
آمده است . در آنجا ذكر شده است كه سپاه امام حسن و امام حسین كه خود در راس آن بودند به
قدری از مردمان ایرانی شهر طبرستان ایران كشتند كه در شهر حتی یك نفر هم باقی نماد . طبرستان
سالها در برابر تجاوز اعراب كمر خم نكردند .
آِیا میدانید : فیلسوف ایرانی زرتشتی "ابن المقفع" توسط مسلمانان حاكم بر ایران تكه تكه شد . ابن المقفع
نامش پیش از اینكه به ظاهر مسلمان شده باشد روزبه بوده است . ولی از شدت خفقان و فشار مذهبی
اسلامی در آن دوران خود را به ظاهر مسلمان می نامد ولی در باطن زرتشتی اصیل بود . نام پدرش
دادویه بود و از شهر اردشیر خوره ( فیروز آباد كنونی ) بود . وی دانشمندی بزرگ بود كه كتابهای كلیله
و دمنه - سیرت انوشیروان - خدای نامه - كتب ارسطو و . . . را به عربی و فارسی ترجمه نمود . مورخین
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
گفته اند روزی او از كنار درب مهر ( آتشكده ای ) عبور میكرد و به زبان بلند شعری خواند : ای خانه مهر
گر شدم از تو برون - با چشمی اشكبار و قلبی پر خون - سوگند به خاك درت ای درگه مهر - تن بردم و
دل نهادم آنجا به درون . این شعر وی را عده ای شنیدند و به خلیفه تازی حاكم بر ایران خبرش را
رساندند و وی دستور داد كه او را تكه تكه كنند به این صورت كه نخست دست اش را بریدند و سپس
پاهایش را بریدند آنگاه دستهای و پاهای بریده را در جلوی دیدگان ابن المقفع در آتش انداختند و
سوزاندند و سپس بدنش را با خنجری پاره پاره كردند . این بزرگ مرد ایران در سال 143 هجری در
سن 36 تكه تكه شد ولی خاطره اش همیشه جاوید است .
آیا میدانید : این جمله از نوشیروان عادل است : كشور با بی دینی اداره میشود و دوران میگذرد ولی
ظلم پایدار نیست و بزرگترین دولتها را سرنگون خواهد كرد . ( تاریخ مسعودی - مروج الذهب )
آیا میدانید : ایرانیان تا سالهای سال اسلام را نپذیرفتند و دهها سال با مسلمانان نبرد كردند . تاریخ
طبری – این هشام – البلاذری – ابن خلدون از معتبر ترین اسناد این وقایع است . بلاذری مینویسد خانواده
های پارسی از آنجهت اسلام پذیرفتند كه دادن جزیه و خراج - به اعراب وحشی را برای خود ننگ بزرگی
میدانستند .
آیا میدانید : حكیم سهروردی معروف به شیخ اشراق كه در سال 549 پا به جهان گشود در سال 587
هجری توسط شیخ صلاح الدین عیوبی خلیفه مصر و شام در سن 38 سالگی كشته شد . او از نورالانوار
ستایش بسیار میكند كه همان آتش زرتشت است . وی در كتب خود از حكمای ایران مانند جاماسب -
فرشوشتر و بزرگمهر به نیكی یاد میكند .
آیا میدانید : فردوسی بزرگ كه در سال 329 هجری پا به جهان گشود و 35 سال از عمر باشكوه خود
را برای زنده كردن ایران از دست اعراب وحشی سپری كرد . وی در سال 416 چشم از جهان فرو بست و
بدرود حیات گفت ولی مسلمانان متحجر آن زمان بر جسد وی نماز نگذاشتند و اورا كافر و آتش پرست
خطاب كردند زیرا او همه كتاب حماسی و جهانی خود را در ستایش تمدن پیش از اسلام صرف كرد . در
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
سال 1313 آرامگاه ابدی وی با الهام از آرامگاه كورش بزرگ به دستور رضا شاه بزرگ بنا گشت و
جشنی جهانی با حضور عده زیادی از خاور شناسان كشورهای مختلف برای گرامی داشت هزار فردوسی
برگذار شد .
آیا میدانید : انوشیروان دادگستر بدون محافظ از دربار خارج میشده است . به گفته فردوسی بزرگ
روزی موبدان به وی گفتند كه مردم نگرانند كه تو بدون لشگر و محافظ به درون شهر می آیی ؟
شاهنشاه پاسخ داد كه اگر دادگر باشم این بهترین محافظ و پاسدار برای من است .
آیا میدانید : مردم استخر در استان فارس سالها با سپاه اسلام نبرد كردند . به طوریكه عبدالله بن عامر
فرمانده لشگر اسلام سوگند خورد چنانكه استخر گشوده شود چنان از ایرانیان بكشم كه خونشان روان
( شود ! ( فارس نامه ابن بلخی صفحه 135
آیا میدانید : شهر قزوین را جغرافیا نویسان بزرگ شادشاپور میدانند . این شهر توسط شاهنشاه شاپور
اول بنا گشت و به همین مناسبت نام شاد شاهپور را بروی آن گذاشت . كه دریای كاسپین یا خزر را نیز
دریای قزوین میخوانند . زیرا قزوین از شهرهای بزرگ و مهم آنروزگار به حساب می آمده است .
آیا میدانید : محمد ابن زكریای رازی دانشمند فیلسوف قرن سوم پس از به تنگ آمدن از قوانین
اسلامی به صورت كاملا علنی انسانها را از پیامبری محمد بی نیاز دانست . وی میگوید : " عقل بزرگترین
موهبت خداوند است و به مدد آن می توانیم در این دنیا و آن دنیا سعادتمند شویم و به راهنمایی خرد
از وجود انبیا مستغنی هستیم "
آِیا میدانید : شهر هرات افغانستان یكی از شهرهای مهم ایران بوده است . در فرگرد اول وندیداد نام
هرات آمده است . در كنیبه داریوش بزرگ در بیستون نام هرات بعنوان شهری ایران آمده است . در
كتب دینی زرتشتی ( بند 18 فرگرد اول وندیداد ) آمده است ششمین شهری كه من ( اهورامزدا )
آفریدم و اهریمن از آنجا دور شد هرات است .
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
آیا می دانید : شهر بوشهر در جنوب ایران برگرفته شده از نام بوخت اردشیر است كه شاهنشاه اردشیر
پاپكان بر روری آن گذاشته است . این نوشته از كارنامه 1800 ساله اردشیر بابكان می باشد : { اردشیر
چونش دریا به چشم بدید اندر یزدان سپاسگذاری انگارد و بدانجا روستایی را بوخت اردشیر ( بوشهر ) نام
نهاد و ده آتش بهرام بردریا فرمود نشاستن ( برپا كردن ) } . پس از یورش سپاه اسلام به ایران این
شهر با كمی تغییر نام بوشهر نامیده شد .
آیا میدانید : كشورداری در جهان مدرن امروز دو سیستم بیش نیست : یكی پادشاهی دموكرات و
دیگری جمهوری دموكرات و در سالهای آینده تمام كشورهای خودكامه نابود خواهند شد . در پادشاهی
دموكرات پادشاه هیچ نقشی در اركان سیاسی كشور ندارد و نخست وزیر به رای ملت فرد نخست كشور
می شود . این نوع كشور داری از دموكرات ترین مدلهای حكومت داری جهان است كه ابهت و پیشینه
تاریخ جهان نیز در آن بكار رفته است . جمهوری دموكرات هم نیز همانگونه می باشد و رئیس جمهور
بالاترین شخص كشور است و هیچ نهادی بالاتر از وی نیست .
آیا میدانید : شهر رامهرمز در خوزستان را هرمز شاهنشاه ساسانی بنا نموده است .
آیا میدانید : فرمانده لشگر اسلام در گرگان ( یزید بن مهلب ) پس از گردن زدن 12 هزار اسیر ایرانی به
دلیل آنكه خون مردم ما آسیاب ها را به گردش در نیاورده بود مجبور گردید آب به جوی خون
مردمان ایران ببندد . زیرا او سوگند خورده بود كه پس از فتح گرگان طوری از ایرانیان آنجا بكشد كه
( بتوان با آن آسیاب ها را چرخاند . ( فتوح البلدان – 187
آیا میدانید : مهم ترین شهرهای خاورمیانه را یا ایرانیان ساختند و یا ترمیم كردند . اینك به گوشه ای از
شهرههای امپراتوری از دست رفته ایران را كه از متون پهلوی گرد آوری شده است نگاهی می اندازیم
شهرهایی كه اندر سرزمین ایرانشهر ساخته شده است شرح آن تك تك در این یادگار به جای مانده از
متون پهلوی آمده است :
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
خراسان - شهر سمرقند را كاوس قبادیان بن افكند ( بنا كرد ) و سیاوش كاوسان به فرجام رساند .
كیخسرو سیاوشان آن جا زاده شد و ورجاوند آتش بهرام را آنجا نشاند . پس زرتشت از فرمان
گشتاسب شاه دین آورد و آنرا بر هزار و دویست فرگرد به دین دبیری بر صفحات زرین كند ( حك
كرد ) و به گنج آتشگاه نهاد . سپس گجسته اسكندر آنرا سوخت و به دریا ریخت .
"سغد هفت آشیان شهر" او را هفت آشیانی اندر بود . 1 )آن جم ( جمشید شاه ) - 2 )آن فریدون
3) آن منوچهر - 4) آن كاووس - 5) آن كیخسرو - 6)یكی آن لهراسب و دیگری آن گشتاسب شاه -
ایرانی . سپس گجسته ( ملعون ) افراسیاب تورانی بر بالای هر یك از نشیمن های شاهان بتكده ای
ساخت .
بلخ بامی شهر نوازك را اسفندیار گشتاسپان ساخت . سپس ورجاوند آتش بهرام را آنجا نشاند (
آتشكده ) و نیزه خویش را در آنجا زد . به یبغو خاقان - چول خاقان - ارجاسب خیونان شاه پیغام
فرستاد كه هر كس به این نیزه نشری كند چونان است كه به ایرانشهر تاخته است .
شهر "خوارزم" را نرسه یهودگان بنا نهاد .
شهر "مرو رود" را بهرام یزدگردان بنا نهاد .
شهر "پوشنگ" را شاپور اردشیران بنا نهاد و بر آن پلی بزرگ ساخت .
شهر "توس" را توس نوذران ساخت كه نهصد سال خاندان وی در آنجا سپهبد بودند . پس از آن
سپهبدی به زریر سپس به بستور و از بستور به كرزم رسید .
شهر "نیشابور" را شاهنشاه شاپور اردشیران ساخت بدانگاه ( زمانیكه ) كه پهلیزگ تو را كشت به
همانجا شهر را فرمود ساختن .
شهر "قاین" را كی لهراسب پدر گشتاسب شاه بنا نهاد .
شهری در گرگان به نام "ی" را نرسه اشكانیان ساخت .
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
شهر "كومس" و "پنج برج" را ضحاك تازی برای شبستان ساخت . مانش پارسیان آنجا بود . در طی
سلطنت شاهنشاه یزدگرد شاپوران برای حفظ آن ناحیه در برابر تازش چول نیرویی قرار داد .
شهر پنج خسرو - شاد خسرو - مست آباد - ویسپ شاد خسرو - هیبوی خسرو - شاد فرخ
خسرو را كیخسرو قبادیان بنا نهاد . سپس در آنجا دیواری كه یكصد و هشتاد در كوشك و دستگرد و
پنج آرش بالا داشت ( ارتفاع ) ساخت .
شهر "تیسپون" در خاوران گرازگ گیوگان ساخت . ( جنوب بغداد )
شهر "نصیبین" ( در عراق ) را گرازگ گیوگان ایرانی ساخت .
Babel . شهر "بابل" ( مهم ترین شهر باستانی ) را بابل در پادشاهی جم ( جمشید ) ساخت
شهر "حیره" ( در عراق ) را شاهنشاه شاپور اردشیران ساخت و مهرزاد مرزبان حیره را در ناحیه
دریای تازیان گمارد .
شهر "همدان" را شاهنشاه یزدگرد شاپوران ساخت كه او را یزدگرد بزه گر خوانند .
شهری بنا كرد بهرام یزدگردان ( شاهنشاه بهرام گور ) در ماه و ناحیه نهاوند و دژ بهرام .
شهر "موصل" ( در عراق ) را پیروز شاپوران ساخت .
شهر "نیمروز" در كابل را اردشیر اسفندیاران ساخت .
شهر "فراه" و شهر " زابلستان " را رستم شاه سیستان ساخت .
شهر "كرمان" را پیروزان شاه كرمان ساخت .
شهر "به اردشیر" توسط سه شاه بنا گشت . سرانجام شاهنشاه اردشیر پاپكان آنرا به فرجام ( سرانجام
)رساند .
شهر "استخر" ( در فارس ) را اردوان شاه پارسیان ساخت .
شهر "دارابگرد" را دارای دارایان ساخت .
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
شهر "به شاهپور" را شاهپور اردشیران ساخت .
شهر "گور اردشیر خره" ( فیروز آباد ) را شاهنشاه اردشیر پاپكان ساخت .
شهر "هرمزد اردشیران" و شهر "رادهرمزد" را دلیر هرمزد شاپوران ساخت .
شهر "شوش" و "شوشتر" را شیشین دخت زن یزدگرد شاپوران ساخت كه دختر راس جالوت شاه
یهودیان و نیز مادر بهرام گور بود .
شهر "گندی شاهپور" ( جندی شاپور ) و همچنین شهر ایران كرد شاهپور را شاهپور اردشیران
ساخت .
شهر "آسور" را اردشیر اسفندیاران ساخت . سپس اوشك هگر را مرزبان آنجا گماشت .
شهر "آذربایجان" را ایران گشنسب سپهبد آذربایجان ساخت و به فرجام رساند .
شهر "وان" ( در تركیه ) را ون بلاشان شاه ایرانی برای حفظ جان خویش ساخت .
شهر "گنجه" در آذربایجان را افراسیاب تور ساخت .
شهر "آموغ" را زندیق پرمرگ ساخت . زرتشت سپنتمان از آن شهر بود .
شهر "بغداد" را ابوجعفر كه وی را ابودوانیق خوانند ساخت .
به نام دادار اورمزد
WWW.PERSIAHISTORY.ORG
بن مایه این نوشتار :
واژه نامه ایران : دكتر جهانگیر اوشیدری
مروج الذهب : ابوالحسن علی بن حسین مسعودی
سرزمین جاوید : پرفسور گیریشمن - واریژان موله - دكتر هرتزفلد
نسكهای پهلوی : جاماسب جی دستور - آسانا - كتابخانه ملی ایران
آرمانهای شهریاران ایران باستان : دلفگانگ كنادت
تاریخ طبری : محمد بن جریر طبری
شاهنامه فروسی بزرگ : حكیم ابوالقاسم فردوسی
گردآوری : ارشام پارسی
پاینده ایران سرزمین كهن مهر و تمدن

نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 12:26 ب.ظ

Amazing stuff. Appreciate it.
Canadian Pharmacy USA canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmaceuticals online drugs for sale canada online pharmacies Canadian Pharmacy USA Northwest Pharmacy online canadian pharmacy reputable canadian prescriptions online canadian pharmacies that are legit
http://orkhanun.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 10:06 ق.ظ

Good info. Many thanks.
achat cialis en suisse cialis 100 mg 30 tablet cipla cialis online tadalafil 10 mg low dose cialis blood pressure buy cialis uk no prescription cialis 20 mg best price generic cialis levitra dose size of cialis buying brand cialis online
buy cialis with prescription
یکشنبه 2 تیر 1398 06:07 ب.ظ

You actually explained it perfectly.
tesco price cialis brand cialis nl overnight cialis tadalafil wow cialis 20 estudios de cialis genricos cialis usa cost only best offers 100mg cialis link for you cialis price cialis purchasing cialis generic tadalafil buy
http://scooponhac.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:32 ق.ظ

Kudos! A good amount of postings.

canadian discount cialis cialis per paypa cialis 05 cilas achat cialis en itali prices on cialis 10 mg cialis pills in singapore canada discount drugs cialis click here to buy cialis look here cialis cheap canada
buy cialis with paypal
شنبه 1 تیر 1398 10:26 ق.ظ

You made your position pretty effectively!!
only best offers cialis use generic cialis pro prix de cialis sialis canada discount drugs cialis cialis super kamagra american pharmacy cialis generic cialis pro cialis en mexico precio cialis wir preise
http://vesmali.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:23 ب.ظ

This is nicely expressed! !
cialis 5mg when will generic cialis be available tadalafil buy cialis sample pack cialis generico postepay ou trouver cialis sur le net purchasing cialis on the internet cialis rezeptfrei buy cialis cheap 10 mg we use it 50 mg cialis dose
Buy generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 02:51 ق.ظ

You've made your point extremely nicely!.
cialis 20mg american pharmacy cialis cialis generika cialis for sale in europa cialis italia gratis cialis kaufen bankberweisung cialis prices in england does cialis cause gout wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg scheda tecnica
Buy cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:37 ق.ظ

Amazing quite a lot of useful material.
buy cialis uk no prescription cialis generico postepay cialis with 2 days delivery prezzo cialis a buon mercato cialis generico lilly cialis venta a domicilio tadalafil 10 mg cialis pills in singapore cialis prezzo di mercato generic cialis pro
http://goricoo.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:46 ب.ظ

Many thanks. A lot of knowledge.

price cialis per pill cialis soft tabs for sale cialis bula cialis canada on line cilas cialis 5 mg para diabeticos enter site natural cialis cipla cialis online click now cialis from canada cialis 5mg prix
http://vinposthow.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:17 ب.ظ

Kudos. Quite a lot of information!

cialis generico en mexico legalidad de comprar cialis cialis 20 mg effectiveness cialis lowest price cialis 30 day sample cialis super kamagra cialis with 2 days delivery cialis daily we like it cialis soft gel cost of cialis per pill
can you buy cialis without prescription
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:43 ق.ظ

Great write ups. Kudos.
cialis 100 mg 30 tablet buy original cialis cialis for bph buy brand cialis cheap buy cialis uk no prescription cialis patent expiration generico cialis mexico cialis 5 mg buy cialis y deporte cialis dosage recommendations
cialis sale
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:26 ب.ظ

Information clearly regarded!!
cialis price thailand dosagem ideal cialis calis cialis 5 mg scheda tecnica cialis pills price each cialis canada on line cialis qualitat cialis 30 day trial coupon cialis cost cialis authentique suisse
Buy cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:50 ق.ظ

Regards. Numerous forum posts.

no prescription cialis cheap precios cialis peru cialis cuantos mg hay cialis great britain cialis super kamagra cialis authentique suisse cialis per paypa prices for cialis 50mg viagra or cialis cialis soft tabs for sale
cialis manufactured in india
شنبه 25 خرداد 1398 01:46 ق.ظ

You stated this superbly.
cialis efficacit cialis generico postepay cialis daily new zealand cialis prices 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg funziona where to buy cialis in ontario cialis generico in farmacia can i take cialis and ecstasy cialis 5mg prix
Cialis generic
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:59 ق.ظ

You stated it terrifically!
price cialis wal mart pharmacy only here cialis pills does cialis cause gout cialis online tadalafil 5mg cialis venta a domicilio cialis authentique suisse cialis tadalafil online low dose cialis blood pressure cialis canada on line
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:36 ق.ظ

Amazing quite a lot of fantastic data!
link for you cialis price cialis ahumada cialis cost where cheapest cialis how do cialis pills work prix cialis once a da cialis canadian drugs recommended site cialis kanada cialis generico in farmacia only now cialis 20 mg
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 02:44 ق.ظ

With thanks. Valuable stuff.
wow cialis tadalafil 100mg tadalafilo cialis 5 mg buy cialis professional from usa cialis baratos compran uk tadalafil generic cipla cialis online cialis therapie we like it cialis soft gel prezzo cialis a buon mercato
http://ukcanadianpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 04:33 ب.ظ

This is nicely said. !
drugstore online buy viagrow pro north west pharmacy canada canadian viagra canadian pharmaceuticals drugstore online india top rated canadian pharmacies online canadian pharmacies shipping to usa no 1 canadian pharcharmy online pharmacy times
http://canadianpharmacyonl.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 02:53 ق.ظ

Nicely put. Regards.
canadian pharmacy canadian pharmacies stendra canada medication list drugs for sale in canada canadian online pharmacy canadian online pharmacies reviews canada online pharmacies medication trust pharmacy canadian northwest pharmacies in canada pharmacy canada 24
where to buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 05:05 ق.ظ

Wow all kinds of fantastic advice.
deutschland cialis online generic cialis 20mg tablets cialis 5 effetti collaterali india cialis 100mg cost look here cialis order on line cialis therapie generic for cialis cialis pills price each side effects of cialis look here cialis cheap canada
buy cialis online cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Truly many of superb facts!
cialis 100 mg 30 tablet india cialis 100mg cost legalidad de comprar cialis cialis 05 get cheap cialis cialis soft tabs for sale dose size of cialis cialis coupons printable cialis 5 mg buy order a sample of cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:55 ب.ظ

You actually expressed it well.
fast cialis online generic cialis prices for cialis 50mg fast cialis online generic cialis with dapoxetine we recommend cheapest cialis generic cialis soft gels cialis free trial cialis prezzo di mercato comprar cialis navarr
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:28 ق.ظ

Fantastic info, With thanks.
overnight cialis tadalafil deutschland cialis online cialis 10mg prix pharmaci cialis pas cher paris order generic cialis online dosagem ideal cialis usa cialis online buy online cialis 5mg prix de cialis only best offers cialis use
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 03:26 ب.ظ

Whoa plenty of amazing facts.
we choice cialis pfizer india generic cialis pill online only now cialis for sale in us cialis dosage amounts buy cialis uk no prescription cialis for sale south africa cialis online cialis cipla best buy we use it 50 mg cialis dose ou trouver cialis sur le net
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 04:03 ق.ظ

You actually suggested it really well!
purchasing cialis on the internet cialis lowest price cialis vs viagra cialis 10mg prix pharmaci cialis dosage cialis 50 mg soft tab achat cialis en suisse buying cialis on internet brand cialis generic cialis 5mg billiger
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:56 ب.ظ

Thank you. Ample knowledge!

buy brand cialis cheap cialis savings card enter site 20 mg cialis cost cialis dose 30mg sublingual cialis online tadalafil cialis qualitat cialis side effects dangers canadian drugs generic cialis cilas
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 03:46 ق.ظ

Thanks a lot! Lots of info!

cialis super kamagra comprar cialis 10 espa241a cialis canada on line cialis sans ordonnance click now buy cialis brand wow look it cialis mexico cialis authentique suisse where do you buy cialis cialis australia org generic cialis at the pharmacy
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 03:12 ب.ظ

You said that wonderfully.
cialis 20 mg best price cialis coupons cialis online nederland acquisto online cialis ou trouver cialis sur le net when can i take another cialis side effects for cialis cialis 20 mg ou trouver cialis sur le net cialis 200 dollar savings card
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 03:27 ق.ظ

You said that really well!
how to purchase cialis on line cialis generisches kanada cialis for daily use cialis 20mg preis cf side effects of cialis link for you cialis price cialis 5 mg para diabeticos only best offers cialis use cialis online napol cialis for bph
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 03:51 ب.ظ

You explained that fantastically!
achat cialis en europe cialis dosage cialis alternative cialis prezzo in linea basso no prescription cialis cheap we like it safe cheap cialis cialis daily dose generic buy cialis online nz cialis dose 30mg cialis 20mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اهورا مزدا

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو