تبلیغات
تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران - زن در گذر تاریخ و اسطوره
تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران
پاینده ایران » زنده باد آزادی » جاوید ایران زمین
تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان

زن در گذر تاریخ و اسطوره

شنبه 9 آبان 1388

نویسنده: اهورا مزدا |

زن در گذر تاریخ و اسطوره     


 زن بر پایة گمان انسان‌های اولیه آغاز زندگی است. زن در پهلوی «ژن» و در اوستا «جنی» نام دارد و در فرهنگ سنكریت و اوستایی به لقب «ریته سیه بانو» یا «اشه بانو» از آن یاد شده است كه به معنی فروغ راستی و پارسایی است.

 

 «زن با تولد همانند زمین است كه بركت می‌دهد، تخم به بار می‌آورد. ریشه در آن پرورده شده و میوه از آن روییده می‌شود. او سرچشمه شیر است از وجودش شیر جاری است. پس الهه شیر است الهه آب است و لذا آب های جهان نیز از سینة ما در زمین جوشیده می‌شود» (1)

 در بین النهرین نیز حیات را آفریدة یك رب النوع می‌دانستند و جهان در نظر آنان حامله بود و منبع حیات را مؤنث می‌دانستند.

 در كتاب بندهشن درباره زن آمده است:

 «در روز نخست هورمزد به زن فرمود: ای زن تو را آفریده‌ام تا مردان پارسا و پهوان به وجود آوری و در آغوش پرمهر خود پرورش دهی تا به یاری آنان ریشة نادرستی و ناپاكی را از جهان برافتد.»

 زن در طول تاریخ گذشته قابلیت های فراوان داشته و در هزاره‌های دوم و اول پیش از میلاد زن الهگان باستانی محسوب می‌شده‌اند.

  در گذشته نظم بر میزان ابتكار زن خانواده استوار می‌بوده است ویل دورانت به دلیل توانایی زن می‌گوید:  « وظیفة پدر در منزلتی عرضی و كوچك » قرار داشته است.

 با توجه به پیشرفت های زن دوران مادر شاهی شكل می‌گیرد. گوردن چایلد در كتاب سیر تاریخ عنوان می‌كند: «در بین ملل كشاورز زن عامل خویشاوندی است.»   

 در زندگی كلان، كارهای مهم به دست زن انجام می‌شود. به همین مناسبت نقش اساسی به عهده اوست. مسئله قدرت و اولویت زن نیز از همین جا سرچشمه می‌گیرد و حال آنكه در جمعیتهای شبانی برتری نصیب مردان و اختیار در دست آنان می‌باشد.

 در این برش از تاریخ طایفه بر محوریت ما در شكل گیری و مرد وارد خانوادة زن می‌شود. و زن به راحتی می‌تواند مرد را طرد نماید.

 « این اولویت زن یكی از امور مختصة ساكنان نجه ایران بوده است » (2)

 اما این دوران طی گذشت سال ها تبدیل به پدر شاهی می‌شود. ویل دورانت می‌نویسد: همه جا روی زمین ارزش زندگی زن كمتر از مرد بود و چون زنان دختر می‌آوردند جشنی كه برای تولد پسران گرفته می‌شده در كار نبوده است. در پاره‌ای از قبایل زن از سوی مرد به میهمانان عرضه می‌شد و اگر زن خود به این كار مبادرت می‌كرد به هلاكت می‌رسید و زن كه زمانی مقدس بود حتی در دوران قاعدگی اجازه شست و شو در آب را هم به دست نمی‌آورد.(3)

 كه این دوران نیز با توجه برخوردهای فرهنگی بین ایرانیان و دیگر اقوام (رومیان، هندیان، چینی‌یان) پیش می‌آید تغییر یافته و نوعی برابری بوجود می آید.

 ا.ت. او مستد در كتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی می‌نویسد:

 حمورابی پیشینه‌ای را برای از راه به در بردن یك كنیزك نامزد شده كه هنوز در خانة پدر زندگی می‌كند ذكر می‌كند مرد باید كشته شود و زن آزاد گردد.

 در اوستا نیز هر جا ستایشی آمده، زنان با مردان برابر بوده‌اند:

 اینك ما جان و وجدان و قوه درا كه و روان و خرد و فروهرهای نخستین آموزگاران كیش و نخستین شنوندگان آیین آن مردان و زنان پاك را كه سبب پیروزی ارستی بوده‌اند، می‌ستاییم. (یشتها ج 2)

 در ایران باستان زن مقامی والا داشت. براساس نوشتة كتاب نیرنگستان پهلوی، زنان می‌توانستند در سرودن یسنا و برگزاری مراسم دینی با مردان شركت كنند یا خود به تنهایی انجام دهند. و براساس كتاب مادگان هزار دادستان به شغل وكالت و قضاوت مشغول گردند. زن در ایران باستان به مقام شاهی نیز رسیده است. در عهد سومریان نیز واحد اساسی هر جامعه خانواده محسوب می‌شده است. زنان می‌توانستند مالك باشند و بعنوان شاهد دردادگاه حاضر شوند.

 كه ما در دیگر تمدن های همسان با آنان زن را بدین مرتبه نمی‌بینیم.

 با توجه به سخنانی كه از جایگاه زن در سده‌های گذشته تاریخ رفت برخی بر این عقیده بودند كه نفس زن براساس شر است و زن را پایة شر می دانستند. «زروانیان»(4) بر این باور بوده‌اند كه هوس جنسی زن موجب حضور شر در این جهان است. «در بند هش» یكی از متن های زردتشتی اورمزدا اعتراف می‌كند كه اگر چه زنان یاور او هستند زیرا مردان را می‌زایند با این همه اگر ظرف دیگری را می‌یافت زنان را نمی‌آفرید. از این رو ما در طول اداوری با زنان اسطوره‌ای روبرو می‌شویم زنان اسطوره‌ای كه بر پایة شر و خیر استوار بودند. البته اسطوره‌ها بخشی از تاریخ به حساب می‌آیند. «زیرا اسطوره دیدگاه های انسان را دربارة خود او و جهانش و تحول آن در بر دارد» (5) و بنابر اظهار عقیدة جامباتیستا ویكو حكیم ایتالیایی كه می‌گوید: چون قوه ابداع و ابتكار انسان های بدوی محدود بوده است، پس این گونه اساطیر را از خود نساخته‌‌اند. این روایات آنها در اصل می‌بایست روایات جدی و درستی بوده باشد» (6) به این نتیجه می‌توانیم برسیم- كه تاریخ بر اساس اسطوره‌های پیشینیان بازسازی شده است. كه نمونة بارز آن تاریخ شاهنامه فردوسی می‌باشد كه در آن از زنانی نام می‌برد كه برخی سنت شكنی كرده و حماسه آفریده‌اند و خود بر این عقیده بوده است كه: زنان را همین بس بود یك هنر/ نشینند و زایند شیران نر/ اكنون تعدادی از زنان اهریمن ذكر شده در اساطیر ایرانی را بیان می‌كنیم كه نمونه‌های بارز از زن امروزی نیز می‌توانند باشند.

 جِه: دختر یا زن اهریمنی كه اغواگرو فریبندة مردان می‌باشد در بند/ 9 اردیبهشت یشت در خصوصی این اهریمن آمده است شما ای دروغترین در میان دروغگویان بگریزید جهی جادو، بگریز زن به عمل كخوارد، بگریز، ای باد طرف شمال بگریز ای باد طرف شمال نابود شد آنكه از نژاد این اژدها است.

 پری: یكی دیگر از چهره‌های منفی زن به شمار می‌رفته است كه در اساطیر ایرانی به آن با دیدی منفی نگاه می‌شده است.

 بوشاسب: دیو خواب مفرط و تنبلی است. دیو زن است و به دارندة دست های دراز موصوف می‌باشد. هنگامی كه خروس در بامداد می‌خواند او همه كوشش خود را به كار می‌برد كه جهان را در خواب نگه دارد. (7)

 نسو (Nasu): دیو لاشه و مردار و هر چیز گندیده است.

 در مقابل این زنان دیو صفت زنان دیگری نیز وجود داشته‌‌اند كه برخی از نام آنها به قرار زیر است كه بر گرفته از نام های اوستایی می‌باشند.

 چیستا: ایزد بانوی دانایی و فرزانگی است.

 اشی: ایزد بانوی كه نماد توانگری و بخشش است.

 آناهیتا: ایزد بانوی كه نماد (سرچشمه آبهای روی زمین است)

 زامیاد: الهة زمین محسوب می‌شود.

 پارند: زن ایزدی است نگهبان دارایی مرد.

 پس زن را می‌توان در تاریخ و اساطیر موجودی دوگانه ذكر كرد كه هم جنبة خیر دارد و نیز شر. اما این موجود دو گانه دارای وظایفی بوده است كه در صورت سر باز زدن در انجام آنها خود عقوبتی داشته است.

 ارداویرافنامه (8) این كتاب بیش از یك سده است كه به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی ترجمه شده و به عنوان یك سند كهن تاریخی در پژوهش‌های دینی و زبان شناسی مورد استفاده دیگران قرار گرفته است.

 در این كتاب در خصوص پرورش كودكان كه یكی از وظایف زن به شما می‌رود، آورده است: آنگاه دیدم كه روان زنی كه به شانه آهنین تن و روی خود همی رندید و به پستان كوهی آهنین می‌كند. گفتند، این روان آن بدكار زن است كه به گیتی گناه كرد و خواسته كامی (مال دوستی) سبب شد، كه به كودك خود شیر نداد و به كودك دیگران داد. (فرگرد 87).

 در این كتاب آئینی در خصوص سقط جنینی نیز آمده است:

 «دیدم روان زنی كه به پستان كوهی آهنین همی كند و بر سر سنگ آسیایی مانند كلاه داشت گفتند: كه این روان آن بدكار زن است كه به گیتی كودك خویش مردار و تباه كرد و بیفكند. (فرگرد 45)

 در خصوص ازدواج با خویشاوندان كه آن را با كلمه خویتوكدس از آن یاد كرده است آمده است.

 خویتوكدس: لفظاً یعنی خود داده و مقصود از این كلمه ازدواج در میان خویشاوندان است كه هنوز در ایران مانند زمان قدیم ازدواج در میان خویشاوندان به خصوص عموزادگان و خالوزادگان بسیار معمول است. 

 (ابراهیم پورداود- خرده اوستا)

 برای این گروه از زنان و مردان در بهشت جایگاه باشكوهی دیده است. «دیدم روان خویتوكدسان را در انزاری آفریده شده از روشنی كه از او روشنی در بالا همی درخشید (فرگرد 12) و برای كسانی كه این رسم را به جا نیاورده‌اند گفته است: آنگاه دیدم روان زنی كه ماری هولناك به تن برشد و به همان بیامد. گفتند: كه این روان آن بدكار زن است كه خویتوكدس تباه كرد. (فرگرد 86)

 و همچنین در خصوص رفتار زن نسبت به همسر خود در این كتاب فرگردهای بسیاری آمده كه موارد زیر را دارای عقوبت معرفی كرده است:

 شوی خود را پست انگاشتن و دشنام دادن (فرگرد 26) سگ زبان بودن و خواسته از شوی دزدیدن (فرگرد 63) پیمان دروغ نبست به شوی كردن و هرگز خشنود نبودن(فرگرد 70)

 و آخر اینكه زن جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و اساطیر ملل دارا بوده است و امروزه نیز جایگاهی بس بلند دارد به نحوی كه در تمام كتب الهی از آنان به عنوان موجودی انسان ساز نام برده‌اند. در قرآن كریم نیز سوره‌ای بنام زنان بر آخرین پیامبر خدا نازل شده است. اما ویژگیهای زنان گاهاً در طول تاریخ دست خوش تحولاتی شده است كه به مرور زمان از چنگال برخی سنتهای زشت رهایی یافته و به جایگاه واقعی خود بازگشته است.

 ----------------------------------------------

(1) - زن در ظن تاریخ- بنفشه حجازی

(2) - امیران از آغاز تا اسلام- ر. گیرشمن

(3) - ویل دورانت

(4) - كیش زروانی سنتی است متعلق به پیش از زردتشت

(5) - شناخت اساطیر ایران- جان هنیكر

(6) - تاریخ در ترازو- عبدالحسین زرین كوب

(7) - موله، م. ایران باستان- تاریخ اساطیر ایران- آموزگار

(8)-  كتابی است به زبان پهلوی كه روایتی است از سیرو عروج اردوایراف یكی از موبدان بزرگ زردتشتی به بهشت و دوزخ

  

نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:00 ق.ظ

Thanks. I enjoy it.
online pharmacies tech school online pharmacies canadian pharmacies that are legit canada online pharmacies surrey canadianpharmacyusa24h online canadian pharmacies canadian medications by mail canadian prescription drugstore canada medication prices pharmacy canada
Buy cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 07:18 ق.ظ

Kudos. A good amount of data.

miglior cialis generico tadalafil tablets cialis kaufen bankberweisung warnings for cialis prescription doctor cialis overnight cialis tadalafil cialis arginine interactio cialis from canada cialis kamagra levitra cialis 5 mg para diabeticos
Buy cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 12:45 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis generico online brand cialis generic cialis 5 mg buy generic cialis 20mg uk cialis daily new zealand tadalafil cialis tablets australia safe dosage for cialis cialis professional yohimbe cialis 5mg billiger
http://enhowan.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:47 ق.ظ

Beneficial information. Regards.
opinioni cialis generico cialis qualitat are there generic cialis american pharmacy cialis what is cialis cost of cialis per pill brand cialis generic where do you buy cialis buy name brand cialis on line achat cialis en europe
http://reacxuacor.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 03:35 ب.ظ

You said that wonderfully.
cialis 5 mg para diabeticos online cialis buying cialis on internet cialis 20 mg cialis 5mg the best choice cialis woman cialis y deporte preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg cut in half cialis kamagra levitra
cialis buy australia
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:39 ب.ظ

You actually revealed this very well.
venta de cialis canada buy generic cialis cialis ahumada 200 cialis coupon no prescription cialis cheap cialis savings card price cialis per pill canada discount drugs cialis legalidad de comprar cialis cialis official site
best cialis prices
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:21 ق.ظ

This is nicely put! !
safe dosage for cialis cialis 5 mg scheda tecnica only now cialis 20 mg cialis from canada how do cialis pills work cialis for sale in europa link for you cialis price chinese cialis 50 mg brand cialis nl fast cialis online
http://ginkticne.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:08 ب.ظ

With thanks, Numerous advice.

buy name brand cialis on line acquistare cialis internet click now cialis from canada buy cialis online nz cialis dosage recommendations cialis dosage recommendations cialis pills price each cialis wir preise cialis uk next day cialis free trial
Online cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:15 ب.ظ

With thanks! Very good information!
brand cialis nl low cost cialis 20mg viagra cialis levitra tadalafil cialis authentique suisse cialis 20 mg cut in half non 5 mg cialis generici buy cialis uk no prescription viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg funziona
http://trudearem.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:18 ق.ظ

Good material. Thanks a lot!
cialis australian price cialis 50 mg soft tab viagra vs cialis vs levitra bulk cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis professional from usa buy online cialis 5mg generic cialis at the pharmacy cialis daily dose generic cialis prezzo in linea basso
cialis on sale in usa
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:58 ب.ظ

You expressed that well!
pastillas cialis y alcoho buy cialis online legal buy name brand cialis on line precios de cialis generico cialis great britain tadalafil generic the best choice cialis woman cialis canada legalidad de comprar cialis canadian drugs generic cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:20 ق.ظ

With thanks, Very good information!
buying cialis on internet cialis qualitat we recommend cialis info cialis with 2 days delivery how much does a cialis cost cialis herbs chinese cialis 50 mg 200 cialis coupon look here cialis order on line bulk cialis
http://credasun.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 11:18 ب.ظ

With thanks, I value it.
we choice free trial of cialis sialis buy brand cialis cheap the best site cialis tablets cialis authentique suisse viagra or cialis cialis 5mg click now cialis from canada india cialis 100mg cost cialis para que sirve
how much cialis
جمعه 24 خرداد 1398 09:05 ق.ظ

Cheers! Excellent stuff!
look here cialis cheap canada tadalafil 10 mg cialis super acti cialis 10 doctissimo tadalafil 5mg cialis daily dose generic where to buy cialis in ontario cialis coupons printable free generic cialis buy generic cialis
http://uriftaf.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:37 ب.ظ

Appreciate it. A good amount of material!

prix cialis once a da we recommend cialis best buy the best choice cialis woman cialis daily dose generic cialis taglich tadalafilo cialis price in bangalore cialis para que sirve cialis rezeptfrei sterreich cialis farmacias guadalajara
http://erbuicon.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:20 ق.ظ

Fantastic posts, Thank you!
buy cialis cialis prices in england cialis flussig cialis daily reviews how to buy cialis online usa cilas cialis 5mg billiger cialis price in bangalore cialis for daily use acquisto online cialis
Cialis pills
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:20 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis rckenschmerzen cialis canada on line cialis kaufen cialis vs viagra buying cialis overnight cialis 20 mg cost acheter cialis kamagra only now cialis for sale in us enter site very cheap cialis cialis coupon
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:21 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis name brand cheap cialis kaufen wo cialis lilly tadalafi viagra cialis levitra buying cialis in colombia canadian discount cialis cialis diario compra ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg look here cialis order on line
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 09:02 ب.ظ

You stated it wonderfully!
we choice free trial of cialis cialis great britain buy cialis online legal we recommend cialis info canadian cialis the best site cialis tablets female cialis no prescription cialis 20 mg effectiveness cialis authentique suisse the best site cialis tablets
http://canadiantousapharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 05:35 ب.ظ

Kudos! I appreciate this!
drugstore online shopping canadian online pharmacies legitimate reputable canadian prescriptions online online canadian discount pharmacies northwest pharmacies online canadian pharmacys canadian pharmaceuticals online canadian discount pharmacies in ocala fl online canadian discount pharmacies northwest pharmacy canada
buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 01:44 ق.ظ

Regards! Wonderful information!
buying cialis overnight buy name brand cialis on line cialis generico online cialis en 24 hora canadian drugs generic cialis cialis 20 mg effectiveness we like it cialis price generico cialis mexico the best choice cialis woman cialis therapie
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:18 ق.ظ

Superb forum posts, Appreciate it!
acheter cialis meilleur pri prix cialis once a da prices for cialis 50mg cialis coupon cialis super acti cialis pills low cost cialis 20mg generic cialis soft gels cialis for bph cialis online holland
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:54 ق.ظ

Regards, Ample material!

prices on cialis 10 mg cialis coupons printable cialis arginine interactio wow cialis 20 generic cialis cialis tablets tesco price cialis prices on cialis 10 mg where do you buy cialis generic cialis at walmart
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:28 ق.ظ

You suggested this well.
cialis 200 dollar savings card cialis diario compra cialis dosage only now cialis 20 mg cipla cialis online cialis prices in england cialis free trial enter site natural cialis venta de cialis canada generic cialis soft gels
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:28 ب.ظ

Awesome content. Thanks!
cialis kaufen bankberweisung cialis rezeptfrei opinioni cialis generico low dose cialis blood pressure cialis dosage amounts generic cialis pro cialis dosage cialis 5mg no prescription cialis cheap we choice cialis uk
where to buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:01 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis 20mg prix en pharmacie cialis prezzo al pubblico cialis ahumada fast cialis online cost of cialis per pill cialis generico online buy brand cialis cheap cialis generique cialis 100mg suppliers try it no rx cialis
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 12:59 ب.ظ

You said it nicely..
cialis uk recommended site cialis kanada buy cialis sample pack cialis 20 mg cost buying cialis overnight cialis 5mg prix cialis daily new zealand get cheap cialis cialis purchasing cialis 200 dollar savings card
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:42 ق.ظ

You actually mentioned it wonderfully.
cialis coupons printable cialis canada on line cialis prezzo di mercato cialis 20 mg cost cialis dose 30mg prix de cialis cialis prices sialis achat cialis en suisse cialis professional from usa
buy cialis no rx
یکشنبه 11 آذر 1397 12:37 ب.ظ

Superb content. Thanks a lot!
how does cialis work effetti del cialis cialis 5 mg buy tadalafil 5mg cialis dosage amounts how do cialis pills work cialis per paypa india cialis 100mg cost cialis patent expiration buy cialis online cheapest
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 01:31 ق.ظ

Many thanks. A lot of content.

tadalafil 20mg venta de cialis canada cialis 30 day sample cialis 200 dollar savings card brand cialis generic 40 mg cialis what if i take cialis e hiv generic cialis levitra side effects for cialis cialis generika in deutschland kaufen
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اهورا مزدا

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :