تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران
پاینده ایران » زنده باد آزادی » جاوید ایران زمین
تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان

مهمترین و قدیمی ترین اسناد تاریخی‌ در مورد مهاجرت‌ و پیدایش‌ اقوام‌ آریایی

یکشنبه 25 مهر 1389

نویسنده: اهورا مزدا | طبقه بندی:ایران شناسی، 

مهمترین و قدیمی ترین اسناد تاریخی‌ در مورد مهاجرت‌ و پیدایش‌ اقوام‌ آریایی‌، كتاب‌ مقدس‌ اوستاست‌  بنا به‌ روایت‌ آغاز وندیداد اوستا، اهورا مزدا سرزمین‌ آریاویج‌ را در بهترین‌ مكانها آفرید. اما اهریمن‌ بر ضد او قیام‌ كرده‌ سرمای‌ سختی‌ در آن‌ سرزمین‌ پدید آورد و چون‌ به‌ سبب‌ سرمای‌ شدید و انبوهی‌ جمعیت‌ سكونت‌ در آن‌ دیار سخت‌ و ناگوار بود، شهرها و مكانهای‌ زیبای‌ دیگری‌ پدید آورد. به‌ موجب‌ مندرجات‌ آن‌ كتاب‌ مقدس‌، در هفت‌ كشور ایران‌ شانزده‌ ناحیه‌ به‌ وجود آمد:
1- بلخ‌ یا باختر - بلخ‌ در اوستا به‌ صورت‌ باختی‌ (Bakhti) و در پارسی‌ به‌ شكل‌ باختری‌ آمده‌ است‌. در اوستا برای‌ این‌ شهر دو صفت‌ ذكر شده‌ است‌: «من‌ اهورا مزدا چهارمین‌ كشوری‌ كه‌ آفریدم‌ بلخ‌ زیبا با پرچمهای‌ برافراشته‌ است‌. « دهالز » می‌گوید: نام‌ بلخ‌ در اوستا « باختی‌ » قید شده‌ است‌ و بعداً به‌ بلخ‌ تبدیل‌ یافته‌ است‌. این‌ شهر در خراسان‌ كنونی‌ واقع‌ و مركز مردم‌ باختر بوده‌ است‌. «بنا به‌ گفته‌ی‌ دارمستتر ، لفظ‌ باختی‌ و صفت‌ زیبا مندرج‌ در اوستا، در كتاب‌ مسعودی‌ به‌ « بلخ‌ الحسنا » ترجمه‌ شده‌ است‌. اكثر دانشمندان‌ اوستاشناس‌ محل‌ بلخ‌ را به‌ طور مبهم‌ در شمال‌ خراسان‌ می‌پندارند، در صورتی‌ كه‌ خرابه‌های‌ شهر مزبور در شمال‌ افغانستان‌، نزدیك‌ قصبه‌ای‌ به‌ همین‌ نام‌، و در سر جاده‌ای‌ واقع‌ شده‌ است‌ كه‌ از كابل‌ به‌ بخارا می‌رود و تا رود آمودریا پنجاه‌ كیلومتر فاصله‌ دارد.


شهر بلخ‌ مركز سرزمین‌ بلخ‌ و پایتخت‌ پادشاهان‌ كیانی‌ بوده‌ است‌. این‌ نام‌ به‌ یونانی‌ باكتریان‌ (Bactrian) خوانده‌ شده‌ و اسم‌ قدیمی‌تر آن‌ رازیاسپ‌ است‌. بنابر مندرجات‌ كتاب‌ قاموس‌ الاعلام‌ ، شهر بلخ‌ در دوران‌ پادشاهی‌ كی‌گشتاسب‌ كیانی‌ از شهرت‌ بیشتری‌ برخوردار بوده‌ است‌. این‌ شهر محل‌ ظهور زرتشت‌ و مركز تبلیغات‌ وی‌ بود. بلخ‌ از هجوم‌ مغولان‌ گزند فراوان‌ دید: در 617 به‌ وسیله‌ی‌ چنگیز و در 771 توسط‌ تیمورلنگ‌ با خاك‌ یكسان‌ گردید. با این‌ ترتیب‌ چنانچه‌ بخش‌ جنوبی‌ سرزمین‌ بلخ‌ قدیم‌ در شمال‌ افغانستان‌ و خراسان‌ واقع‌ شده‌ باشد، قسمت‌ شمالی‌ آن‌ در خاك‌ جمهوری‌ تاجیكستان‌ امتداد دارد. مون‌گیت‌ براساس‌ كاوشهایی‌ كه‌ توسط‌ كاوشگران‌ و باستان‌شناسان‌ شوروی‌ سابق‌ در قسمت‌ شمالی‌ شهر موصوف‌ صورت‌ گرفته‌، چنین‌ اظهارنظر می‌كند: «بلخ‌ در بستر آمودریا واقع‌ شده‌ است‌ و ساكنان‌ آن‌ نیاكان‌ مردم‌ امروزی‌ تاجیك‌ به‌ شمار می‌روند. شهر مزبور یكی‌ از امپراتوریهای‌ دوران‌ كهن‌ آسیای‌ مركزی‌ است‌. بخش‌ اعظم‌ سرزمین‌ قدیم‌ بلخ‌ در تاجیكستان‌ و ازبكستان‌ شوروی‌ و شمال‌ افغانستان‌ قرار گرفته‌ است‌. در سال‌ 1950 هیئت‌ حفاری‌ سغد و تاجیك‌ در بخش‌ كیقباد شاه‌ ، نزدیك‌ قصبه‌ی‌ كالای‌ میر (Kalai Mir) كاوشهایی‌ را آغاز نهادند. در اثر عملیات‌ مزبور، ساختمانهایی‌ مربوط‌ به‌ سده‌ی‌ چهارم‌ پیش‌ از میلاد پدیدار شد كه‌ دارای‌ حصاری‌ بلند بود. از مطالعه‌ی‌ وضع‌ گورها و دفن‌ مردگان‌ چنین‌ برمی‌آید كه‌ تاجیكهای‌ دوران‌ كهن‌ از ساكنان‌ بومی‌ بلخ‌ بوده‌ در مدت‌ چند هزارسال‌ مشخصات‌ خود را حفظ‌ كرده‌اند. از حفریات‌ بلخ‌ چنین‌ معلوم‌ می‌شود كه‌ گرچه‌ حمله‌ی‌ اسكندر ذوالقرنین‌ بدان‌ سرزمین‌ با كشتار و ویرانی‌ همراه‌ بوده‌ ولی‌ پس‌ از وی‌ فرهنگ‌ یونانی‌ در بلخ‌ رسوخ‌ كرده‌ است‌. در این‌ شهر چند معبد بودایی‌ كشف‌ شده‌ كه‌ یكی‌ از آنها در نزدیكی‌ قصبه‌ی‌ « دره‌ تپه‌ » بوده‌ است‌. در شهر « چاچی‌ » - از شهرهای‌ قدیم‌ بلخ‌ - آثاریك‌ تمدّن‌ روستایی‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌ كه‌ معلوم‌ می‌دارد در سده‌ی‌ دوم‌ پیش‌ از میلاد آهن‌ را در كوره‌های‌ بادی‌ به‌ مدد دم‌ دادن‌ نرم‌ و به‌ ادوات‌ و ابزار تبدیل‌ می‌كرده‌اند.
2- آریاویج‌ - این‌ ناحیه‌ در سمت‌ باختری‌ دریای‌ خزر واقع‌ و مشتمل‌ است‌ بر قفقازیه‌ و قسمت‌ شمالی‌ آذربایجان‌ كنونی‌ ایران‌ ناحیه‌ی‌ مزبور از جانب‌ خاور به‌ دریای‌ سیاه‌ و خزر و از باختر به‌ دریای‌ سیاه‌ می‌رسد و در ازای‌ آن‌ یك‌ هزار و پانصد كیلومتر است‌.

3- سغدیا سغدیان‌ (Sogdiana) - در كتابهای‌ فارسی‌ هر دو نام‌ قید گردیده‌ است‌. این‌ واژه‌ در اوستا به‌ صورت‌ Sughda و همراه‌ با كلمه‌ی‌ گاوو (Gau) آمده‌ است‌. دهارلز دانشمند فرانسوی‌ « گاوو » را پایتخت‌ سغدیان‌ می‌داند. اما به‌ عقیده‌ی‌ دارمستز ، «گاوو» به‌ زبان‌ پهلوی‌ یعنی‌ دشت‌، و بنابراین‌ از عبارت‌ مورد اشاره‌ی‌ اوستا، معنی‌ « دشت‌ سغد » مستفاد می‌شود كه‌ سراسر سبز و خرم‌ و باغ‌ و چراگاه‌ و مزرعه‌ بود. سغد در «دره‌ی‌ زرافشان‌» و كاشكا دریا واقع‌ شده‌ و پایتخت‌ آن‌ در گذشته‌ سمرقند بوده‌ است‌ كه‌ موّرخان‌ آن‌ را ماركاندا (Marcanda) نامیده‌اند. سمرقند در حمله‌ی‌ مغول‌ با خاك‌ یكسان‌ گشت‌ و ساكنان‌ آن‌ همه‌ به‌ هلاكت‌ رسیدند.
كاوشهای‌ مهمی‌ در خرابه‌های‌ این‌ شهر صورت‌ گرفته‌ و آثار گرانبهایی‌ از آن‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌. مركز شهر مزبور « ارك‌ » نام‌ داشت‌ و در سده‌ی‌ چهارم‌ پیش‌ از میلاد تمدّن‌ بزرگی‌ در آن‌ تشكیل‌ یافته‌ بود. همچنین‌ در خرابه‌های‌ پنچیكانت‌ (Pentchikent) اكتشافات‌ بزرگی‌ به‌ عمل‌ آم%D

نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 02:46 ب.ظ

With thanks, Very good stuff!
canadian pharcharmy online24 canadian pharmaceuticals online canadian pharmaceuticals online pharmacy canada 24 canadian medications pharmacy canada online pharmacy canadianpharmacy canadian pharmacy online 24 canada medication prices canadian drug store
Buy cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 07:02 ب.ظ

Kudos, I appreciate this.
cialis kamagra levitra rezeptfrei cialis apotheke tadalafil tablets how to purchase cialis on line miglior cialis generico generic cialis soft gels generic cialis at walmart cialis 30 day sample generic cialis tadalafil we use it cialis online store
Cialis generic
یکشنبه 2 تیر 1398 04:15 ق.ظ

Thanks a lot, Ample facts.

what is cialis the best site cialis tablets pastillas cialis y alcoho cialis ahumada weblink price cialis enter site natural cialis can i take cialis and ecstasy cialis generico cialis canada on line enter site 20 mg cialis cost
buy cialis from canadian pharmacy
شنبه 1 تیر 1398 11:19 ق.ظ

Truly quite a lot of useful material.
venta cialis en espaa cialis pills boards how to purchase cialis on line cialis vs viagra achat cialis en itali opinioni cialis generico cialis 100mg suppliers viagra vs cialis cialis online nederland when will generic cialis be available
http://erdera.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 07:21 ب.ظ

Terrific info. Appreciate it.
we use it cialis online store tadalafil tablets generic cialis review uk cialis coupons printable calis buying cialis overnight order cialis from india warnings for cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis dosage
Cialis pills
جمعه 31 خرداد 1398 03:40 ق.ظ

Amazing tons of very good facts!
cialis daily reviews tadalafil 20mg safe dosage for cialis cialis diario compra buy online cialis 5mg order generic cialis online we like it cialis price buy cialis online nz walgreens price for cialis cialis for daily use
Cialis pills
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:24 ق.ظ

Useful forum posts. Thank you!
bulk cialis cialis canadian drugs click now cialis from canada buy original cialis american pharmacy cialis generic cialis at the pharmacy try it no rx cialis cialis generico postepay canadian discount cialis cialis mit grapefruitsaft
how to get a prescription for cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:38 ب.ظ

Many thanks. Terrific information.
cialis 20 mg tadalafil tablets when will generic cialis be available cialis great britain click here take cialis non 5 mg cialis generici cialis for daily use cialis pills boards rezeptfrei cialis apotheke price cialis per pill
cialis generic 20 mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:19 ق.ظ

Very good forum posts. Thanks a lot!
tadalafil 20mg safe dosage for cialis wow cialis 20 tarif cialis france prix cialis once a da cialis price thailand 5 mg cialis coupon printable cialis side effects generic cialis tadalafil order generic cialis online
http://khybchecksnor.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:49 ق.ظ

Very good posts. Appreciate it!
cialis 30 day trial coupon cialis 20 mg best price 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 100mg suppliers we recommend cialis info no prescription cialis cheap cialis 20 mg cost prezzo di cialis in bulgaria are there generic cialis generic cialis with dapoxetine
http://apzhumer.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:09 ب.ظ

Fantastic forum posts. Appreciate it!
cialis tadalafil look here cialis order on line prezzo cialis a buon mercato buy cheap cialis in uk cialis without a doctor's prescription only here cialis pills generico cialis mexico generic cialis cialis 5 mg schweiz achat cialis en suisse
buy cialis without prescription
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:34 ق.ظ

You said it adequately.!
cialis 5 mg effetti collateral we use it cialis online store cialis 20 mg cut in half cialis online holland effetti del cialis 200 cialis coupon order a sample of cialis cialis wir preise miglior cialis generico cialis savings card
40 mg cialis
شنبه 25 خرداد 1398 05:01 ب.ظ

You suggested this fantastically.
cialis flussig buying cialis overnight cialis vs viagra cialis for daily use cialis 20mg preis cf does cialis cause gout cialis 20 mg cut in half cialis in sconto where do you buy cialis cialis preise schweiz
Cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 12:17 ب.ظ

Very well expressed without a doubt! !
cialis arginine interactio cialis generic if a woman takes a mans cialis cialis coupons generic cialis review uk cialis in sconto viagra cialis levitra cialis wir preise generic cialis review uk cialis online napol
http://barsohar.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:58 ب.ظ

Really tons of great tips!
buying cialis in colombia buy name brand cialis on line cialis australia org cialis side effects cialis 5 mg schweiz cialis sale online cialis generico lilly buy cialis online cheapest generic cialis tadalafil cialis cuantos mg hay
buy discount cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:42 ق.ظ

Wow tons of good tips!
cialis side effects dangers cialis 5 effetti collaterali cialis generique 5 mg cialis tablets we like it cialis soft gel cialis e hiv cialis generico in farmacia acheter du cialis a geneve cuanto cuesta cialis yaho cialis prices
difference between viagra and cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 06:38 ب.ظ

Whoa all kinds of superb info.
cialis diario compra cialis free trial cialis generika in deutschland kaufen weblink price cialis canadian discount cialis cialis generic tadalafil buy buy cialis online cheapest calis free generic cialis cialis usa cost
what age can u take viagra
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:41 ب.ظ

Hi there, I enjoy reading all of your article. I wanted to write a little comment to support you.
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 03:22 ب.ظ

Amazing write ups. Cheers!
cialis usa cost canadian discount cialis buying cialis overnight cialis cost female cialis no prescription side effects of cialis purchasing cialis on the internet cialis generic best generic drugs cialis miglior cialis generico
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:23 ق.ظ

Kudos. An abundance of facts.

female cialis no prescription cialis sans ordonnance buying brand cialis online cialis 20 mg cost cialis prezzo di mercato achat cialis en suisse only best offers 100mg cialis cialis 30 day sample buy cialis online nz cialis online holland
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 04:19 ق.ظ

Perfectly voiced truly. !
cialis wir preise cialis 20 mg acheter cialis kamagra cialis 5 mg compare prices cialis uk cialis flussig cialis generico in farmacia the best choice cialis woman cialis arginine interactio prezzo di cialis in bulgaria
http://ukcanadianpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 06:56 ب.ظ

You made your point pretty effectively!.
canada online pharmacies medication canadian rxlist canadian viagra canada pharmacies online prescriptions canadianpharmacy northwest pharmacies canadian pharmacy the best canadian online pharmacies pharmacy canada best canadian online pharmacy
http://canadianpharmacyes.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 05:19 ق.ظ

Beneficial postings. Many thanks!
canada pharmacies account prescription drugs without prior prescription canadian pharcharmy online24 drugs for sale in canada most reliable canadian pharmacies Northwest Pharmacy canadian drug store canadian medications by mail legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacy viagra
buy cialis cheap
جمعه 16 آذر 1397 06:08 ق.ظ

Truly loads of terrific tips.
cialis dosage recommendations generic cialis with dapoxetine cialis coupon venta de cialis canada cheap cialis how does cialis work cialis 30 day sample click now buy cialis brand prezzo di cialis in bulgaria cialis super kamagra
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:00 ق.ظ

This is nicely put! .
cialis coupons cialis australia org generico cialis mexico cialis tadalafil cipla cialis online generic cialis 20mg tablets acheter cialis kamagra tesco price cialis best generic drugs cialis cialis 20 mg
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:46 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate this!
buy cheap cialis in uk acquistare cialis internet import cialis cialis lowest price tadalafilo non 5 mg cialis generici where to buy cialis in ontario generic cialis at the pharmacy buy cialis uk no prescription order cialis from india
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:07 ق.ظ

Thank you, Ample info!

acquistare cialis internet order generic cialis online cialis online napol chinese cialis 50 mg cialis 5 mg scheda tecnica prescription doctor cialis sialis generico cialis mexico canadian cialis 40 mg cialis what if i take
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:02 ب.ظ

Thanks, A lot of tips.

generic cialis pro cialis venta a domicilio brand cialis nl cialis generique cialis free trial cialis online cialis en mexico precio online prescriptions cialis cialis cipla best buy cialis price thailand
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 04:41 ق.ظ

Seriously a good deal of awesome knowledge.
online cialis brand cialis nl cialis great britain generic cialis review uk safe dosage for cialis cialis mit grapefruitsaft cialis 100mg suppliers cialis 20mg dose size of cialis cialis for sale in europa
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 04:33 ب.ظ

Thank you! Valuable stuff.
cialis without a doctor's prescription cialis super kamagra cialis prices cialis 5 mg funziona cost of cialis per pill cialis generic tadalafil buy usa cialis online cialis dosage recommendations free generic cialis we choice cialis uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اهورا مزدا

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو