تبلیغات
تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران - مهمترین و قدیمی ترین اسناد تاریخی‌ در مورد مهاجرت‌ و پیدایش‌ اقوام‌ آریایی
تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران
پاینده ایران » زنده باد آزادی » جاوید ایران زمین
تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان

مهمترین و قدیمی ترین اسناد تاریخی‌ در مورد مهاجرت‌ و پیدایش‌ اقوام‌ آریایی

یکشنبه 25 مهر 1389

نویسنده: اهورا مزدا | طبقه بندی:ایران شناسی، 

مهمترین و قدیمی ترین اسناد تاریخی‌ در مورد مهاجرت‌ و پیدایش‌ اقوام‌ آریایی‌، كتاب‌ مقدس‌ اوستاست‌  بنا به‌ روایت‌ آغاز وندیداد اوستا، اهورا مزدا سرزمین‌ آریاویج‌ را در بهترین‌ مكانها آفرید. اما اهریمن‌ بر ضد او قیام‌ كرده‌ سرمای‌ سختی‌ در آن‌ سرزمین‌ پدید آورد و چون‌ به‌ سبب‌ سرمای‌ شدید و انبوهی‌ جمعیت‌ سكونت‌ در آن‌ دیار سخت‌ و ناگوار بود، شهرها و مكانهای‌ زیبای‌ دیگری‌ پدید آورد. به‌ موجب‌ مندرجات‌ آن‌ كتاب‌ مقدس‌، در هفت‌ كشور ایران‌ شانزده‌ ناحیه‌ به‌ وجود آمد:
1- بلخ‌ یا باختر - بلخ‌ در اوستا به‌ صورت‌ باختی‌ (Bakhti) و در پارسی‌ به‌ شكل‌ باختری‌ آمده‌ است‌. در اوستا برای‌ این‌ شهر دو صفت‌ ذكر شده‌ است‌: «من‌ اهورا مزدا چهارمین‌ كشوری‌ كه‌ آفریدم‌ بلخ‌ زیبا با پرچمهای‌ برافراشته‌ است‌. « دهالز » می‌گوید: نام‌ بلخ‌ در اوستا « باختی‌ » قید شده‌ است‌ و بعداً به‌ بلخ‌ تبدیل‌ یافته‌ است‌. این‌ شهر در خراسان‌ كنونی‌ واقع‌ و مركز مردم‌ باختر بوده‌ است‌. «بنا به‌ گفته‌ی‌ دارمستتر ، لفظ‌ باختی‌ و صفت‌ زیبا مندرج‌ در اوستا، در كتاب‌ مسعودی‌ به‌ « بلخ‌ الحسنا » ترجمه‌ شده‌ است‌. اكثر دانشمندان‌ اوستاشناس‌ محل‌ بلخ‌ را به‌ طور مبهم‌ در شمال‌ خراسان‌ می‌پندارند، در صورتی‌ كه‌ خرابه‌های‌ شهر مزبور در شمال‌ افغانستان‌، نزدیك‌ قصبه‌ای‌ به‌ همین‌ نام‌، و در سر جاده‌ای‌ واقع‌ شده‌ است‌ كه‌ از كابل‌ به‌ بخارا می‌رود و تا رود آمودریا پنجاه‌ كیلومتر فاصله‌ دارد.


شهر بلخ‌ مركز سرزمین‌ بلخ‌ و پایتخت‌ پادشاهان‌ كیانی‌ بوده‌ است‌. این‌ نام‌ به‌ یونانی‌ باكتریان‌ (Bactrian) خوانده‌ شده‌ و اسم‌ قدیمی‌تر آن‌ رازیاسپ‌ است‌. بنابر مندرجات‌ كتاب‌ قاموس‌ الاعلام‌ ، شهر بلخ‌ در دوران‌ پادشاهی‌ كی‌گشتاسب‌ كیانی‌ از شهرت‌ بیشتری‌ برخوردار بوده‌ است‌. این‌ شهر محل‌ ظهور زرتشت‌ و مركز تبلیغات‌ وی‌ بود. بلخ‌ از هجوم‌ مغولان‌ گزند فراوان‌ دید: در 617 به‌ وسیله‌ی‌ چنگیز و در 771 توسط‌ تیمورلنگ‌ با خاك‌ یكسان‌ گردید. با این‌ ترتیب‌ چنانچه‌ بخش‌ جنوبی‌ سرزمین‌ بلخ‌ قدیم‌ در شمال‌ افغانستان‌ و خراسان‌ واقع‌ شده‌ باشد، قسمت‌ شمالی‌ آن‌ در خاك‌ جمهوری‌ تاجیكستان‌ امتداد دارد. مون‌گیت‌ براساس‌ كاوشهایی‌ كه‌ توسط‌ كاوشگران‌ و باستان‌شناسان‌ شوروی‌ سابق‌ در قسمت‌ شمالی‌ شهر موصوف‌ صورت‌ گرفته‌، چنین‌ اظهارنظر می‌كند: «بلخ‌ در بستر آمودریا واقع‌ شده‌ است‌ و ساكنان‌ آن‌ نیاكان‌ مردم‌ امروزی‌ تاجیك‌ به‌ شمار می‌روند. شهر مزبور یكی‌ از امپراتوریهای‌ دوران‌ كهن‌ آسیای‌ مركزی‌ است‌. بخش‌ اعظم‌ سرزمین‌ قدیم‌ بلخ‌ در تاجیكستان‌ و ازبكستان‌ شوروی‌ و شمال‌ افغانستان‌ قرار گرفته‌ است‌. در سال‌ 1950 هیئت‌ حفاری‌ سغد و تاجیك‌ در بخش‌ كیقباد شاه‌ ، نزدیك‌ قصبه‌ی‌ كالای‌ میر (Kalai Mir) كاوشهایی‌ را آغاز نهادند. در اثر عملیات‌ مزبور، ساختمانهایی‌ مربوط‌ به‌ سده‌ی‌ چهارم‌ پیش‌ از میلاد پدیدار شد كه‌ دارای‌ حصاری‌ بلند بود. از مطالعه‌ی‌ وضع‌ گورها و دفن‌ مردگان‌ چنین‌ برمی‌آید كه‌ تاجیكهای‌ دوران‌ كهن‌ از ساكنان‌ بومی‌ بلخ‌ بوده‌ در مدت‌ چند هزارسال‌ مشخصات‌ خود را حفظ‌ كرده‌اند. از حفریات‌ بلخ‌ چنین‌ معلوم‌ می‌شود كه‌ گرچه‌ حمله‌ی‌ اسكندر ذوالقرنین‌ بدان‌ سرزمین‌ با كشتار و ویرانی‌ همراه‌ بوده‌ ولی‌ پس‌ از وی‌ فرهنگ‌ یونانی‌ در بلخ‌ رسوخ‌ كرده‌ است‌. در این‌ شهر چند معبد بودایی‌ كشف‌ شده‌ كه‌ یكی‌ از آنها در نزدیكی‌ قصبه‌ی‌ « دره‌ تپه‌ » بوده‌ است‌. در شهر « چاچی‌ » - از شهرهای‌ قدیم‌ بلخ‌ - آثاریك‌ تمدّن‌ روستایی‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌ كه‌ معلوم‌ می‌دارد در سده‌ی‌ دوم‌ پیش‌ از میلاد آهن‌ را در كوره‌های‌ بادی‌ به‌ مدد دم‌ دادن‌ نرم‌ و به‌ ادوات‌ و ابزار تبدیل‌ می‌كرده‌اند.
2- آریاویج‌ - این‌ ناحیه‌ در سمت‌ باختری‌ دریای‌ خزر واقع‌ و مشتمل‌ است‌ بر قفقازیه‌ و قسمت‌ شمالی‌ آذربایجان‌ كنونی‌ ایران‌ ناحیه‌ی‌ مزبور از جانب‌ خاور به‌ دریای‌ سیاه‌ و خزر و از باختر به‌ دریای‌ سیاه‌ می‌رسد و در ازای‌ آن‌ یك‌ هزار و پانصد كیلومتر است‌.

3- سغدیا سغدیان‌ (Sogdiana) - در كتابهای‌ فارسی‌ هر دو نام‌ قید گردیده‌ است‌. این‌ واژه‌ در اوستا به‌ صورت‌ Sughda و همراه‌ با كلمه‌ی‌ گاوو (Gau) آمده‌ است‌. دهارلز دانشمند فرانسوی‌ « گاوو » را پایتخت‌ سغدیان‌ می‌داند. اما به‌ عقیده‌ی‌ دارمستز ، «گاوو» به‌ زبان‌ پهلوی‌ یعنی‌ دشت‌، و بنابراین‌ از عبارت‌ مورد اشاره‌ی‌ اوستا، معنی‌ « دشت‌ سغد » مستفاد می‌شود كه‌ سراسر سبز و خرم‌ و باغ‌ و چراگاه‌ و مزرعه‌ بود. سغد در «دره‌ی‌ زرافشان‌» و كاشكا دریا واقع‌ شده‌ و پایتخت‌ آن‌ در گذشته‌ سمرقند بوده‌ است‌ كه‌ موّرخان‌ آن‌ را ماركاندا (Marcanda) نامیده‌اند. سمرقند در حمله‌ی‌ مغول‌ با خاك‌ یكسان‌ گشت‌ و ساكنان‌ آن‌ همه‌ به‌ هلاكت‌ رسیدند.
كاوشهای‌ مهمی‌ در خرابه‌های‌ این‌ شهر صورت‌ گرفته‌ و آثار گرانبهایی‌ از آن‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌. مركز شهر مزبور « ارك‌ » نام‌ داشت‌ و در سده‌ی‌ چهارم‌ پیش‌ از میلاد تمدّن‌ بزرگی‌ در آن‌ تشكیل‌ یافته‌ بود. همچنین‌ در خرابه‌های‌ پنچیكانت‌ (Pentchikent) اكتشافات‌ بزرگی‌ به‌ عمل‌ آم%D

نظرات() 
buy levitra 20 mg
جمعه 20 مهر 1397 05:25 ق.ظ

Good postings. With thanks.
buy 10 mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg buy generic levitra levitra online buy levitra online levitra generic vardenafil 20mg levitra prices buy levitra online
buy cialis online safely
سه شنبه 10 مهر 1397 05:02 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis baratos compran uk safe site to buy cialis online cialis 20mg preis cf purchase once a day cialis cialis 30 day trial coupon cialis kaufen cialis prices generic low dose cialis cialis free trial american pharmacy cialis
buy cialis online best price
یکشنبه 8 مهر 1397 10:55 ق.ظ

Many thanks, A lot of stuff.

wow look it cialis mexico safe dosage for cialis viagra vs cialis prices on cialis 10 mg discount cialis we recommend cialis best buy cialis 5 mg para diabeticos cialis sale online cialis generico postepay free generic cialis
canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 12:14 ق.ظ

Thanks a lot! Wonderful stuff.
drugs for sale deep web pharmacy canada best aarp recommended canadian pharmacies pharmacy canada plus buy viagra now canadian pharmacies canadianpharmacyusa24h is it legal most reliable canadian pharmacies canadian medications 247 canadian pharmacy world
eddrugsgeneric.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:44 ب.ظ

Great forum posts. Thank you.
we choice cialis pfizer india cialis free trial price cialis best dose size of cialis cialis prezzo in linea basso cialis rezeptfrei price cialis wal mart pharmacy canadian cialis cialis lowest price low dose cialis blood pressure
cialisvipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:41 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
where to buy cialis in ontario cialis kaufen bankberweisung cialis kaufen bankberweisung cialis dosage amounts cialis generico milano precios de cialis generico cialis super kamagra cialis online cialis efficacit low cost cialis 20mg
canadian prescriptions online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 04:01 ق.ظ

Fine advice. Thanks a lot.
canadian pharmaceuticals for usa sales canadian viagra drugstore online india canada vagra trust pharmacy canadian online pharmacies in usa trust pharmacy canada canadian prescription drugstore canadian viagra online canadian discount pharmacies
http://babecolate.com/buy-buy-cialis-online.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:14 ب.ظ

Position well applied!.
cialis y deporte how to purchase cialis on line buy cialis cialis side effects dangers cialis professional yohimbe cialis side effects cialis pills in singapore cialis for sale south africa cialis generisches kanada achat cialis en suisse
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:54 ق.ظ

Thank you! An abundance of facts!

comprar cialis 10 espa241a cialis pills price each legalidad de comprar cialis tadalafil 20 mg cialis usa cost cialis kamagra levitra dosagem ideal cialis preis cialis 20mg schweiz cialis coupon when can i take another cialis
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:33 ق.ظ

Regards! I enjoy this.
cialis side effects dangers acquisto online cialis buy cialis uk no prescription if a woman takes a mans cialis cialis billig cialis et insomni cialis y deporte only best offers 100mg cialis cialis 5mg prix preis cialis 20mg schweiz
Cialis prices
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:48 ب.ظ

Many thanks, I enjoy this.
cialis 5 mg schweiz generico cialis mexico cialis 5 mg funziona cialis generisches kanada cialis canada on line cialis efficacit cialis 10mg prix pharmaci cialis 30 day trial coupon cialis manufacturer coupon generic cialis pro
Viagra 20 mg best price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:16 ب.ظ

Whoa many of beneficial facts!
rx viagra online online viagra usa how to get viagra cheap buy viagra sildenafil online buy viagra jelly prices for viagra pharmacy buy online can you really buy viagra online viagra to buy how to buy viagra without seeing a doctor
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 05:41 ق.ظ

You mentioned it perfectly!
prix de cialis achat cialis en suisse cialis uk next day 5 mg cialis coupon printable cialis for sale south africa cialis wir preise low cost cialis 20mg chinese cialis 50 mg cialis kaufen prix de cialis
Generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 11:13 ق.ظ

You suggested this exceptionally well.
how do cialis pills work calis enter site 20 mg cialis cost cialis wir preise walgreens price for cialis female cialis no prescription non 5 mg cialis generici buying cialis in colombia tadalafilo achat cialis en itali
How you can increase your height?
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:16 ق.ظ
These are really enormous ideas in concerning blogging.
You have touched some fastidious points here.

Any way keep up wrinting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اهورا مزدا

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :