تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان http://persiahistory.mihanblog.com 2020-09-22T04:12:11+01:00 text/html 2014-02-23T20:39:49+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من--------اعتقادی http://persiahistory.mihanblog.com/post/345 استفاده از دستورات رساله تعبدی محض نیست&nbsp; و دستورات و احکام آن برای همه یکسان نیست و احکام رساله پایین ترین فرد از نظر درک و شعور را در نظر&nbsp; میگیرد مانند یک معلم که برای تدریس سطح فهم تنبل ترین فرد را باید در نظر بگیرد . پس نمیتوان گفت که اگر در رساله چیزی را حرام اعلام کرده به طور مطلق حرام است . البته استسناهایی هم وجود دارد که بطور محض و مطلق برای همه حرام است text/html 2014-02-23T20:32:32+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من--------جملات کوتاه http://persiahistory.mihanblog.com/post/344 چرا تو چیزی نمیگی این خودش یه کابوس<br><br><br><br><br>مثل تنهایی میمونه با تو همسفر شدن<br><br><br><br>وقتی دستام خالی باشن و باشم عاشق تو&nbsp; غیر دل چیزی نمیمونه که باشه لایق تو<br><br><br><br><br><br>تشکر کردن فراموشم شده ، آنقدر کسی برایم کاری انجام نداده که تشکر کردن را بلد نیستم<br> text/html 2014-02-23T20:30:54+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من--------جملات کوتاه http://persiahistory.mihanblog.com/post/343 بالاترین لطف خدا به انسان این است که&nbsp; کسی رو بهش بده که دوستش داشته باشه text/html 2014-02-23T20:13:59+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من--------جملات کوتاه http://persiahistory.mihanblog.com/post/342 بر سر مزارم بنویس خدایا از این که هستم بیچاره ترم نکن<br><br><br><br><br>در می کده هم خدایی بینی با مرد خدا اگر نشینی<br><br><br><br><br>&nbsp;به همان سرعتی که عاشق میشوی متنفر میشوی<br><br><br><br><br>همه چیز در دنیا نشتی دارد&nbsp; حتی دل من<br><br><br><br>هیچ وقت جواب کسی رو سر بالا نده&nbsp; ( همون قضیه تف سر بالا میشه)<br><br><br><br><br>هر جا چراغی روشنه از ترسه تنها بودنه<br><br><br><br>یک دوست واقعی&nbsp; زمانی مشخص میشود&nbsp; حتی وقتی شما کاری میکند که شما دوست ندارید&nbsp; هنوز دوست شماست<br><br><br><br>من با تو مشکلی ندارم باخودم لج کردم&nbsp;&nbsp; <br><br><br><br><br>من نمیمیرم اگه تو از اینجا بری چون میدونستم از اول راه مسافری&nbsp; <br><br><br><br><br>در زندگی بیاموز&nbsp; که از عصبانیت دیگران نترسی<br><br><br><br>خیلی ممنون واسه هرچی که اوردی به سرم<br><br><br><br> text/html 2014-02-23T20:09:57+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من--------جملات کوتاه http://persiahistory.mihanblog.com/post/341 در این جهان هیچ چیزی وجود ندارد که عقل انسان عاجز از درک آن باشد. پس کم عقلی خود را به حساب محدودیت عقل بشر نزارید text/html 2014-02-23T20:04:02+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من------نکته های کوچک زندگی http://persiahistory.mihanblog.com/post/340 هر اشتباهی مستلزم پرداخت خسارتی میباشد<br><br>اشتباه در خرید کفش======== هزینه خرید یک کفش دیگر<br><br>اشتباه در انتخاب رشته تحصیلی==&nbsp; هزینه دانشگاه و زمان از دست رفته<br><br>اشتباه در انتخاب همسر========== هزینه آن بک عمر زندگی<br> text/html 2014-02-23T20:00:28+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من------نکته های کوچک http://persiahistory.mihanblog.com/post/339 اگر کاری را انجام نمیدهید به خاطر این باشد که خودتان نمیخواهید نه این که محدودیت داشته باشید.<br><br>به طور مثال اگر&nbsp; از مواد مخدر استفاده نمیکنی باید برای این خاطر باشد که خودت نمیخواهی نه این که در دسترس تو نباشد.&nbsp; یعنی اینکه میتونستی استفاده کنی ولی تکردی. این باارزش است<br> text/html 2014-02-23T19:50:46+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من--------جملات کوتاه http://persiahistory.mihanblog.com/post/338 بیا خوبی&nbsp; کن و بد بودن و یادم نده<br><br>تو منو از خدا گرفتی به کی میخوای پس بدی<br><br> text/html 2014-02-23T19:49:32+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من------نکته های کوچک http://persiahistory.mihanblog.com/post/337 هیچ وقت هیچ چیز را محدود نخواه حتی اگر نیازی به آن نداری<br><br> text/html 2014-02-23T19:34:01+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من------عقل و احساس درانتخاب-- ازدواج http://persiahistory.mihanblog.com/post/336 عقل و احساس<br><br><br>چیزی رو که عقل رای به درستی آن میدهد احساس باید تایید کند .<br><br>نه اینکه احساسبگوید درست است و عقل آن را تایید کند.<br><br>زیرا زمانی که با یک مسله به صورت احساسی برخورد کردید بسته به شدت احساسات عقل ضایع شده و تصمیم درستی نمیگیرد<br> text/html 2014-02-23T19:30:53+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من--------مقلطه چیست؟ http://persiahistory.mihanblog.com/post/335 مقلطه چیست؟ به مجموعه اعمالی گفته میشود که در آن شخصی سعی دارد افکار مردم را به طرفی که خود میخواهد(به غیر از واقعیت) هدایت کند text/html 2014-02-23T19:16:40+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من-------دروغ چیست؟ http://persiahistory.mihanblog.com/post/334 دروغ چیست ؟ به سخنی گفته میشود که به واسطه آن ضرری متوجه کسی شود و یا سودی را برای شخص گوینده به همراه داشته باشد.<br><br>بنابر این سخنان روزمره و یا تحریف یک واقعیت که ضرری برای کسی ندارد و سودی هم برای شخص گوینده نداشته باشد دروغ نیست<br> text/html 2011-04-19T16:53:55+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا داستان نامه های عاشق به معشوق و اسیر حال خود شدن http://persiahistory.mihanblog.com/post/333 داستان نامه های عاشق به معشوق و اسیر حال خود شدن<br>معشوقی، عاشق خود را به خانه دعوت کرد و کنار خود نشاند. عاشق بلافاصله تعداد زیادی نامه که قبلاً در زمان دوری و جدایی برای یارش نوشته بود، از جیب خود بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. نامه ها پر از آه و ناله و سوز و گداز بود، خلاصه آنقدر خواند تا حوصله معشوق را سر برد. معشوق با نگاهی پر از تمسخر و تحقیر به او گفت: این نامه‌ها را برای چه کسی نوشته‌ای؟ عاشق گفت: برای تو ای نازنین! معشوق گفت: من که کنار تو نشسته‌ام و آماده‌ام تو می‌توانی از کنار من لذت ببری. این کار تو در این لحظه فقط تباه کردن عمر و از دست دادن وقت است.<br><br>عاشق جواب داد: بله، می‌دانم من الآن در کنار تو نشسته‌ام اما نمی‌دانم چرا آن لذتی که از یاد تو در دوری و جدایی احساس می‌کردم اکنون که در کنار تو هستم چنان احساسی ندارم؟<br>معشوق گفت: علتش این است که تو، عاشق حالات خودت هستی نه عاشق من. برای تو، من مثل خانه معشوق هستم نه خود معشوق. تو بسته حال هستی و از این رو تعادل نداری. مرد حق بیرون از حال و زمان می نشیند. او امیر حالهاست و تو اسیر حالهای خودی.<br>برو و عشق مردان حق را بیاموز و گرنه اسیر و بنده حالات گوناگون خواهی بود، به زیبایی و زشتی خود نگاه مکن بلکه به عشق و معشوق خود نگاه کن، در ضعف و قدرت خود نگاه مکن، به همت والای خود نگاه کن و در هر حالی به جستجو و طلب مشغول باش.&nbsp; text/html 2011-04-18T11:19:42+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من ----- فصل دوم نکته های کوچک http://persiahistory.mihanblog.com/post/332 <ul><li>همیشه نیه خالی لیوان را ببین زیرا چیزی بهتر از آب میتوانی در آن بریزی<br><br><br></li><li>هرگز به راهی که آمده ای فکر نکنبه ادامه راه بیاندیش<br><br><br><br></li><li>هیچوقت به گوشهایت اطمینان نکن ولی به چشمانت چرا<br></li></ul> text/html 2011-04-18T10:08:01+01:00 persiahistory.mihanblog.com اهورا مزدا دست نوشته های من ----- فصل دوم نکته های کوچک http://persiahistory.mihanblog.com/post/331 <ul><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در انجام خرید عجله نکنید--- زیرا ضرری که در تعجیل است بیش از سودی است که در تحمل است<br><br><br><br></li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همیشه قبل از خرید کالا از سه فروشنده قیمت بگیرید<br><br><br><br></li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این را بدانید که در هر حادثه تلخی نکات مثبت و تنجربه اب نهفته است پس ایرا بدانید که مشکلات شرینی زندگی اند<br>سعی کنید همیشه از&nbsp; تجربیات تلخ – فشارهای عصبی و وقایع ناخوشایندی که در زندگی اتفاق میافتد کسب تجربه کنبد(تجربه بدون پرداخت هزینه آن کسب نمیشود) و مهارت زندگی خودرا افزایش دهید و به کوچکترین نکته مثبت در اینگونه وقایع تلخ بنگرید و با خود بگویید که این حادثه چه مطلبی را به شما آموخته لست----- به چند مثال توجه کنید: اگر با ماشینی تصادف کردید به خود بگویید که خیلی شانس آوردم که تصادف بزرگتری نکردم و از آن اموختم که با دقت بیشتری رانندگی کنم یا اینکه اگر این تصادف رخ نمیداد یک حادثه تلخ تر در انتظار من بود. یا اینکه اگر کسی سر شما را کلاه گذاشت&nbsp; به این نکته مثبت نگاه کنید که تجربه ای کسب کرده اید و این بهای کسب تجربه است و دیگر کس دیگری نمیتواند سر شما کلاه بگذارد و خود میتوانید این کا را بکنید<br>اگر شما این مهارت را در زندگی خود بکار ببربدباعث می شودتا اینگونه اتفاقات بجای اینکه در زندگی شما تاثیر منفی بگذارد باععث تقویت روحیه شده و تحمل شما را در برابر مشکلات بزرگتر بالا می برد.<br><br><br><br></li><li><br></li></ul>